Ten zvláštní sled scén vídáme čím dál častěji. V prvním dějství proudy šampaňského, davy fotografů a veřejné uznání – to když daný sportovec velkolepě zvítězí. Druhé dějství, pokud k němu dojde, bývá však totální negací toho prvního. To když se ukáže, že k vítězství dopomohl či dokonce opakovaně pomáhal doping, zakázaný podpůrný prostředek. Pak nastává…

Běžně čteme či slýcháme katastrofické zprávy typu že „když bude pokračovat trend X, bude výsledkem katastrofa“. Předmětem může být prakticky cokoliv a konstrukce příběhu bude vždy stejná. Základem těchto černých vizí je, že se vezme současný trend a extrapoluje se do budoucnosti. Závěr pak obvykle zní: Čeká nás katastrofa! Pokud samozřejmě nezměníme naše chování dle…

Vrcholní představitelé 27 členských států EU podepsali 13.12. pod vlajkou EU a za zvuků hymny EU Lisabonskou smlouvu, která se od předtím zavržené euroústavy liší především v tom, že v ní není zmíněna vlajka EU a hymna EU. Z lisabonského ceremoniálu se politici přesunuli do Bruselu na zasedání Rady EU, kde konstatovali: „Lisabonská smlouva poskytuje…

Status
Rozpočet 105 000 000
Počet zaměstnanců 215

Verdikt

Úřad by měl být zrušen bez náhrady, a to včetně všech dotačních programů. 105 milionů korun by mělo zůstat v kapsách daňových poplatníků, zbylo by jim tak více peněz třeba na zateplování domů a neutopilo by se zbytečně 46 milionů v kapsách byrokratů.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Předseda vlády České republiky Mirek Topolánek podepíše 13. prosince v Lisabonu tzv. Lisabonskou smlouvu, která by měla zásadním způsobem změnit postavení České republiky v Evropské unii, oproti stavu jak ho schválili občané v referendu roku 2003, a to přesto, že v 19. listopadu 2006 „[Kongres ODS zakázal] všem politikům ODS předávat další kompetence ČR na…

Chystá se podpis nové Lisabonské („Reformní“) smlouvy o Evropské unii, dojednané v červnu našimi vyjednavači, kteří při jednání přispěli k tomu, že se nová smlouva nebude jmenovat ústava a nebude v ní zakotvena vlajka a hymna EU a že bude výslovně zakotvena možnost převádět v budoucnosti kompetence nejen na Brusel, ale i zpět na členské…

Na červnovém summitu Evropské unie francouzský prezident Nicolas Sarkozy prosadil v návrhu chystané smlouvy, která má nahradit dříve odmítnutou ústavní smlouvu, nahrazení slov „vnitřní trh, na němž je konkurence volná a nepokřivená“ slovy „jednotný trh“. Na následné tiskové konferenci pak položil řečnickou otázku: „Konkurence jako dogma, jako ideologie? Co kdy přinesla pro Evropu dobrého?“ Lze…

Tento časopis se již několikrát věnoval mediálně vděčnému a politicky mimořádně aktuálnímu tématu očekávaného přílivu prostředků z Evropské unie do České republiky. Dobrou tradicí uvedených textů byla vždy střízlivost a přiměřená skepse k mnohdy romantických a nerealistickým očekáváním, která jsou s „evropskými penězi“ spojena. Čísla ukazují, že střízlivost a skepse jsou zatím více než na…

Status
Rozpočet 32 000 000
Počet zaměstnanců 20

Verdikt

Úřad by měl být zrušen. Jeho zaměstnancům by se tak otevřela možnost organizovat výstavy a časopis na soukromé bázi. Sami zaměstnanci, kteří se obávají zrušení, by pak zjistili, že se taková činnost dá dělat efektivněji.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.