Autor Vladimír Špidla
Datum 29.07.2006

Komisař EU pro rovné příležitosti Vladimír Špidla odjel uprostřed léta za peníze daňových poplatníků do Montrealu a 29. července vystoupil na „Mezinárodní konferenci o právech homosexuálů, lesbiček, bisexuálů a transsexuálů“. „Jakýkoliv výrok typu že hrozí homosexualizace společnosti by měl být posuzován stejně jako antisemitské výroky.“ [EU Speech 06/470] „Komise nebude tolerovat, aby byla při implementaci…

Rozloha: 572 km2 Populace: 76 315 Oficiálním jazykem je angličtina, keltská manština se učí jako volitelný předmět ve školách a úřední nápisy jsou v obou jazycích. Ostrov leží mezi Velkou Británií a Irskem. Státní zřízení: Samosprávné území uznávající britskou královnu. 24členný parlament, Tynwald, se volí na 5 let poměrným systémem. HDP:HDP na obyvatele je o…

Cena másla na trhu v České republice klesla za poslední rok o pětinu, a to se znelíbilo Evropské komisi. Ta promptně nařídila České republice zahájit intervenční nákupy. „Evropská komise zahájila nařízením Komise (ES) č. 541/2006 ze dne 31. března 2006 intervenční nákup másla v ČR“, uvedl Ing. Josef Běhal, CSc., z oddělení intervencí živočišných komodit…

Status
Rozpočet 467 000 000
Počet zaměstnanců 469

Verdikt

Úřad může být zrušen a ceny poštovních a telekomunikačních služeb ponechány volné konkurenci. Zákon o přenositelnosti čísel by měl být zrušen, pak by ani nebyl potřeba úřad, který by na jeho naplňování dohlížel. Jestli si chce někdo přenést číslo, je to věcí jeho dohody s operátory, stát do toho nemá co mluvit. Stát nemá nařizovat, aby existovaly telefonní budky, veřejné telefony se buď vyplácí, pak je bude někdo provozovat, nebo nevyplácí, pak zmizí z trhu. Zrušením úřadu by se ušetřilo bezmála půl miliardy korun ročně. O ty by mohly být vyšší příjmy státu z licencí – nebo – pokud by stát licence neprodával a nechal na volném trhu obsazení kmitočtů, mohly by být o nevybrané poplatky nižší ceny telekomunikačních služeb na konkurenčním trhu.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

V roce 2005 podle údajů ministerstva financí odevzdala Česká republika do rozpočtů Evropské unie 31,522 mld Kč a zpět na evropských dotacích získala 31,282 mld Kč. Naše země se tak stala za rok 2005 čistým plátcem ve výši 240 milionů Kč (viz tabulka na str. 2). Navíc na administrativu spojenou se získáním a distribucí evropských dotací Česká republika musela vynaložit…

„Co se hýbe, je třeba zdanit. Když se to ještě hýbe, je třeba to regulovat. Když se to přestane hýbat, začneme to dotovat.“ Tak popisovala Margaret Thatcherová typický socialistický přístup k ekonomice. Na řadě je teď zjevně rozvíjející se telekomunikační trh. Telefonování bylo v Evropě po léta svíráno státními monopoly a cenovou regulací. Uvolnění trhu a privatizace přinesly rozvoj…

Parlament Manu zasedá nepřetržitě od roku 978, tedy 1028 let. Není sice nejstarším parlamentem světa (Island a Faerské ostrovy mají o několik let starší), ale je parlamentem nejdéle nepřetržitě fungujícím. Vždy 5. července se parlament schází na tradičním místě, Tynwaldském kopci, pod širým nebem, kde se koná slavnostní zasedání za účasti veřejnosti. Při něm se čtou zákony schválené za uplynulé legislativní období….