Rozloha: 103 000 km2 Populace: 299 388 Státní zřízení: Island je republikou od roku 1944, kdy přestal být součástí dánského království. Islandský parlament, Alþing, fungující od roku 930 je nejstarším parlamentem světa. V současnosti má jednokomorový parlament 63 křesel volených poměrným systémem. HDP na osobu: 35 600 USD Růst ekonomiky (2005): 5,7 % Inflace: 4%…

(pokračování z LF červen–srpen 2006) Náklady obětované příležitosti V deseti krátkých článcích nelze jít nikterak do hloubky ekonomické vědy. Sérii článků „Občanské ekonomie“ raději jednoduše zakončím okomentováním několika lidových tvrzení, které mají sice vysokou emoční hodnotu, ekonomický smysl ale příliš nedávají. Občas rozbor těchto rčení využívám i ve výuce. Jeden z takových zažitých výroků zní: „Je nemravné vydělávat na…

Většina zemí západní Evropy má vážné hospodářské potíže už řadu let, dokonce i v obdobích příznivé fáze hospodářského cyklu. Hlavními problémy jsou nízký hospodářský růst, vysoká nezaměstnanost a příliš mnoho lidí závislých na podpoře státu. V takové situaci se politici snaží hledat inspiraci v jiných zemích. Vynikající výsledky přinesly radikální tržně orientované reformy ve střední…

Chcete-li se pobavit a jednou za čas objevit opravdovou byrokratickou perličku, stojí za to příležitostně pročíst zcela veřejný program jednání české vlády. Ne, že by to bylo obzvlášť strhující čtení, ale lze narazit na poklady. Například 20. září letošního roku předložilo ministerstvo životního prostředí dva návrhy na povolení výjimek z ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí…