Vážení čtenáři, V roce 2006 bude měsíčník Laissez Faire vycházet v takřka nezměněné podobě již devátým rokem. Bohužel, bude to i devátý rok růstu daní a objemu regulací, devátý rok vlády socialistů v naší zemi. Koneckonců, nástup levice v roce 1998 byl pro mě jednou z inspirací pro založení Laissez Faire. Od pádu komunismu až…

Údolí Samnaun leží mezi Švýcarskem a Rakouskem. Obyvatelstvo je původem rétorománské, dnes mluví specifickým tyrolským dialektem němčiny. V roce 1892 Samnaun vystoupilo – za souhlasu federální rady – z celní unie se Švýcarskem, byť jinak zůstalo součástí konfederace. Proto i dnes překračujete při cestě ze Samnaun do Švýcarska i při cestě do Rakouska celní hranici…

Rozloha: 41 290 km2 Počet obyvatel: 7 489 370 Hrubý domácí produkt na obyvatele: 33 800 USD, což je o 17% více než v sousedním Německu nebo Francii Státní zřízení: demokratická konfederace 25 kantonů Měna: Švýcarský frank Míra inflace: 0,9%. Míra nezaměstnanosti: 3,4% Míra přerozdělování: Celkové daňové příjmy vůči HDP dosahují ve Švýcarsku 29 %,…

Campione d’Italia je městečko ležící na břehu Luganského jezera, uvnitř území Švýcarska, avšak patřící formálně Itálii. Campione se na rozdíl od Ticina odmítlo v roce 1798 připojit ke Švýcarsku a zůstalo součástí Lombardie, později Cisalpinské republiky, proto dnes patří pod sjednocenou Itálii. V Campione platí italské právo, ale mají celní unii se Švýcarskem a nevztahují…

Status
Rozpočet 4 800 000 000
Počet zaměstnanců 8463

Verdikt

Celní správa by měla být odzbrojena a zrušena. Kompetence vybírat spotřební daň by měla být převedena zpět na finanční úřady, jako tomu bylo před rokem 2004. Clo by se mělo přestat na území ČR vybírat. Daňoví poplatníci by ušetřili ročně 4,8 miliardy korun. 112 budov Celní správy by měl stát prodat a výnos použít na další snížení daní. Zapojení 8 tisíc celníků a zaměstnanců Celní správy do soukromého sektoru by znamenalo další dodatečný daňový výnos, který by umožnil snížení dalších daní.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Podle mě je ekonomie zábavná a užitečná věda. Lidé, kteří tvrdí, že pro ně byla ekonomie na škole noční můrou, jen neměli dobrého učitele. Já se stal dobrým učitelem díky svým dobrým učitelům na Kalifornské univerzitě. Jedním z nich byl význačný profesor Armen Alchian. Jednou, když jsme si povídali během pravidelného týdenního setkání členů katedry se studenty na odpoledním čaji, řekl mi: „Williamsi,…

Konkurence firem versus konkurence právních řádů Někteří liberální komentátoři tvrdí, že tržní konkurence mezi firmami a regulatorní konkurence mezi státy mají stejný základ. Tvrdí, že konkurence mezi jurisdikcemi dokáže krotit Leviathana stejně, jako konkurence na trhu brání tomu, aby firmy vykořisťovaly zákazníky a zaměstnance, neboť v prostředí konkurence visí nad vládami stejně jako nad firmami Damoklův meč potenciální ztráty zákazníků. Takový pohled…