Rozloha: 324 220 km2 Populace: 4,6 milionu Státní zřízení: V čele státu stojí dědičný král, který jmenuje vládu se souhlasem jednokomorového 169členného parlamentu, který je volen na základě všeobecného volebního práva. Historie: Norsko získalo svoji nynější nezávislost po rozdělení unie se Švédskem v roce 1905. Mírové oddělení od Švédska patří (spolu s rozdělením Československa v…

Politici jsou lidé, kteří vedle zájmů svých voličů prosazují také zájmy své vlastní. V tom se neliší od nás ostatních lidí. Velmi se ale liší povahou nástrojů, které mají k dispozici. Politika má k prosazování zájmů mocný nástroj: ZÁKON. Zákonem lze zařídit téměř vše. Legalizovaná krádež Vzít peníze osobě A ve prospěch osoby B by mimo politickou sféru bylo považováno za…

(pokračování z LF březen 2006) Chování, které lze nazývat ekonomickým chováním, lze roztřídit do čtyř okruhů: výroba, spotřeba, směna a specializace. Výroba je jakékoliv chování, které zvyšuje užitečnost věcí, tj. které zvyšuje schopnost věcí uspokojovat lidské potřeby. Pokud huť taví rudu, zvyšuje schopnost uspokojování potřeb tohoto materiálu tím, že mění jeho formu. Když vznikne kov, lze zvyšovat jeho schopnost uspokojovat potřeby tím,…