Rozloha: 1399 km2 Populace: 47 246 Státní zřízení: Samosprávné území uznávající dánskou královnu. Jednokomorový 32členný parlament volen poměrným zastoupením Historie: Po rozdělení Norsko-dánské unie připadly Faerské ostrovy (a Island) Dánsku. O osamostatnění od Dánska rozhodlo referendum v roce 1946. V roce 1948 s osamostatněním souhlasil dánský parlament za podmínky, že budou uznávat dánského krále. Za…

Ostrov Sark je formálně součástí Souostroví Guernsey, požívá ale rozsáhlou autonomii. 580 rezidentů má vlastní parlament a vládu. Ostrov Sark nepobírá žádné finance z Guernsey či Británie, ani jim žádné daně neplatí. Místní parlament schvaluje rozpočet, který musí být přebytkový. Veřejné výdaje a daně představují asi 6% HDP, z čehož polovinu hradí turisté v přirážce…

Rozloha: 78 km2 Populace: 65 409 Státní zřízení: 45 členný parlament je volen na základě všeobecného volebního práva. Exekutivní moc má vláda v čele s premiérem, který je volen parlamentem. Formální hlavou státu je britská královna (podobně jako v Kanadě nebo Austrálii). Dva menší polonezávislé ostrovy, které patří pod Guernsey – Sark aAlderney – mají…

Status
Rozpočet 7 000 000 000
Počet zaměstnanců

Verdikt

Místo selektivní daňové úlevy 8 miliard pro lidi s hypotéčním úvěrem by bylo lepší snížit daně plošně o 8 miliard, místo 15 miliard dotací ke stavebnímu spoření by bylo lepší o 15 miliard snížit daně, místo 7 miliard dotací a úvěrů Fond rozvoje bydlení by se o 7 miliard mohly snížit daně, atd. Samotné zrušení Fondu rozvoje bydlení, stavebního spoření a daňového odečtu úroků z hypotéky by umožnilo ze čtvrtiny zrušit daň z příjmu fyzických osob.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Díky globalizaci začíná stále více zemí zavádět lepší daňové systémy. Samozřejmě, že spousta politiků stále věří ve vysoké daně, ale i ti jsou nuceni přistoupit ke snižování sazeb, protože dnes je pro práci i kapitál snadné daňově utlačovatelské režimy opustit překročením státních hranic. To byl i důvod proč mnoho zemí muselo snížit sazby daně z…

Dříve byla malá firma firmou, která je malá, a středně velká firma bývala firmou, která je středně velká. Dnes existuje, jako ostatně téměř ke všemu, definice Evropské unie. Podle definic vydaných Evropskou komisí je „malý podnik“ podnikem do 50 zaměstnanců a „středně velký“ podnik je společností od 51 do 250 zaměstnanců. Toto kritérium slouží k…