Status
Rozpočet 5 500 000 000
Počet zaměstnanců 7222

Verdikt

Vydavatelství a hotely, které Akademie provozuje, by měly být privatizovány okamžitě. Státní dotace akademii by měly být odstraněny, tak by byla tato instituce nucena uzavřít nejméně efektivní ústavy, lépe využívat obrovský nemovitý majetek a byla by nucena propustit nejméně efektivní pracovníky. Současné krytí státními dotacemi jí umožňuje zaměstnávat tisíce nevýkonných pracovníků, kteří v útrobách akademie již jen přežívají. Odstranění státních dotací by nutilo akademii také více spolupracovat s vysokými školami a komerčními firmami. Pokud by Akademie nebyla po odstranění státních dotací schopna zajistit si prostředky na vlastní činnost ze soukromých zdrojů, čekal by jí zánik. Takový zánik by ale neznamenal tragedii, ale uvolnil by ročně 5 miliard korun, se kterými bychom mohli nakládat ke svému užitku a 7 tisíc lidských bytostí, které by se mohly živit smysluplnou činností.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

(Pokračování z LF květen 2006) Ekonomickou teorii lze aplikovat na mnoho oblastí. Na to, jak se bude nakonec ekonomická teorie projevovat v praxi, má ovšem vliv struktura vlastnických práv ve společnosti. Je to stejné jako s fyzikální teorií přitažlivosti. Ta také platí univerzálně, nicméně např. připojením padáku na padající objekt ovlivníme, jak se zákon gravitace projeví v praxi. Podobně…

„Je nutné výrazně zvýšit podporu vědy a výzkumu!“ „Také je potřeba mnohem více investovat do rozvoje znalostí a tudíž do vysokého školství!“ „Jen tak je možné zajistit, aby se z České republiky stala skutečná znalostní ekonomika!“ Kolikrát jste v poslední době slyšeli podobná zvolání a proklamace? Mnohokrát? Není divu, uvedené věty najdeme dnes v programu prakticky každé politické strany nejen u nás,…