Status
Rozpočet
Počet zaměstnanců 1213

Verdikt

Oddalovat vstup do eurozóny co nejdéle. Česká republika nemůže jednostranně od účasti na euru odstoupit. Musíme přistoupit k euru, splatit kapitál ECB a převést na ECB své devizové rezervy. Po rozpadu EU bude kapitál ECB předmětem mezinárodního majetkového vypořádávání, podobně jako se dělila aktiva Státní banky československé po rozpadu měnové unie mezi ČR a Slovenskem.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Fond byl zřízen rozhodnutím Rady 27.2.2002 jako nástupnický subjekt Evropského sdružení uhlí a oceli, zárodku EU z padesátých let.
Rozpočet
Počet zaměstnanců

Verdikt

Zrušit nebo se vyvázat ze závazků vůči Fondu. Česká republika ale nemá pravomoc zrušit Fond uhlí a oceli ani nemůže jednostranně odstoupit od své účasti na něm. Povinnost financovat Fond je zakotvena ve Smlouvě o přistoupení i v návrhu euroústavy. Po rozpadu EU bude dělení majetku této instituce jedním z bodů komplikovaného vypořádání četných majetkových nároků.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Šéf španělských socialistů prohlásil, že když jeho strana zvítězí v nadcházejících volbách, ustoupí Španělsko ve věci návrhu evropské ústavy. Španělsko a Polsko byly jediné dvě země, jejichž premiéři se postavili proti novému modelu hlasování, který zdvojnásobuje váhu hlasu Německa v Radě ministrů EU. „Chceme opět aktivně stát po boku Francie a Německa a dalších zemí,…