„Nemůžeme připustit, aby tři měsíce v létě nic nefungovalo, protože si všichni berou dovolenou … Lidi dovolenou potřebují, my ji ale můžeme rozložit,“ uvedla komisařka Evropské unie Neelie Kroesová [The Guardian 7. 10. 2005]. Regulace letní dovolené je novým příspěvkem do plánu EU dohnat apředehnat do roku 2010 všechny země světa. Kroesová tak názorně předvádí,…

„Prodávající nesmí zneužívat svého hospodářského postavení k tomu … aby narušoval tržní prostředí uplatňováním podnákladových prodejních cen.“ Takovou větu na návrh poslance ČSSD Skopala schválili poslanci jako součást zákona o finančních konglomerátech (což je implementace evropské směrnice o regulaci finančních společností). De facto se tak zakazuje nabízet slevy nebo nabízet zboží či služby dočasně za…

Status Úřad vznikl na základě loňského usnesení vlády přejmenováním nečinné textilky Kras, a.s. ve vlastnictví státu.
Rozpočet
Počet zaměstnanců

Verdikt

Projekty PPP by měly být zavrženy a akciový úřad PPP by měl být zrušen bez náhrady. Úředníci PPP Centra by se mohli uplatnit jako zaměstnanci či poradci soukromých investorů, kteří by chtěli provozovat letiště, dálnice či železnice.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Stát je entitou, jejímž prostřednictvím se každý snaží žít na úkor druhých, zní okřídlená definice z pera francouzského ekonoma a novináře Frédérica Bastiata. Tato definice platí zejména pro tzv. stát blahobytu (welfare state). Nejprve si vyjasněme, co se pod samotným termínem stát blahobytu rozumí. Co spojuje tu zdánlivě nesouvisející škálu vládních aktivit od podpor v nezaměstnanosti, v nemoci či ve stáří po…

Stát reguluje trh s léky nejen pokud jde o jejich povolování, ale zasahuje také do uspořádání odpovědnosti za škodu, čímž omezuje smluvní volnost. Nelze se tudíž vyhnout otázce, zda je tato regulace v konečném důsledku pro spotřebitele výhodná. Je zcela přirozené, že výrobce odpovídá za škody, které kupujícímu vzniknou v důsledku vad výrobku. V případě léků však výrobce odpovídá za…