Rozloha: 116 km2 Poloha: Normanské ostrovy (mezi Francií a Anglií) Počet stálých obyvatel: 90 812 Hrubý národní důchod na obyvatele: 52 700 USD (2003), což je o 90 % více než ve Velké Británii nebo Německu. Tradiční Jazyk: Jerriais (normanský jazyk) Oficiální jazyk: Angličtina Státní zřízení: Samosprávné území pod ochranou britské královny. Spravováno demokraticky voleným…

Rada Evropské unie vydala Nařízení č.1777/2005 týkající se DPH, platné od roku 2006. Nařízení je, pro ty z vás, kdo ještě nejsou zběhlí v eurolegislativě, na rozdíl od směrnic plně závazné pro všechny, aniž by bylo potřeba ho zapracovat do národní legislativy skrze hlasování v národních parlamentech a aniž by muselo být přeloženo do srozumitelné češtiny. Otázka je, zda všichni…

obhajoba konkurence právních řádů Přinášíme druhou část textu „Soupeření předpisů” (Regulation Race). Autoři Rahim Taghizadegan a Gregor Hochreiter založili v Rakousku institut Liberty Ideas (www.liberty.li) a poradenskou společnost Homo Agens www.en.homo-agens.com. Publikaci Regulation Race vydal v angličtině estonský institut Research Centre Free Europe (www.ukve.ee). Příčiny procesu centralizace Centralizace politického rozhodování je evidentně převažujícím jevem posledních desetiletí či staletí, přestože…