Zákon o rovném zacházení Prvního prosince 2004 vláda přijala usnesením 1193/2004 návrh zákona o rovném zacházení (antidiskriminační zákon), přičemž vláda odmítla variantu navrhovanou původně Radou vlády pro lidská práva*, aby byl zřízen nový úřad, Centrum pro rovné zacházení, a doporučila předložit zákon v podobě, kdy agenda bude svěřena úřadu Veřejného ochránce práv. Podle návrhu vlády…

Za socialismu se říkala anekdota o návštěvě amerického symfonického orchestru v Moskvě. Americký dirigent debatoval s moskevským kolegou. Ten se chlubil, že u nich neexistuje antisemitismus, že prý v jeho orchestru je deset Židů, a ti mají stejné postavení jako všichni ostatní. „To je zajímavé,“ říká americký host, „i v mém orchestru jsou určitě Židé, jen vůbec nevím kolik.“…

Tzv. „antidiskriminační“ politika je systém zákonů, směrnic a vyhlášek, které zakazují lidem v jistých situacích diskriminovat jiného člověka. V této oblasti plně podléháme regulím EU, která zakazuje „jakoukoliv diskriminaci, zejména na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického či sociálního původu, geneticky daných vlastností, jazyka, náboženského vyznání či přesvědčení, politického či jiného smýšlení, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, postižení,…

Status Příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu.
Rozpočet 186 000 000
Počet zaměstnanců 88

Verdikt

Je třeba zrušit systém selektivních investičních pobídek v podobě odpuštěných daní a dotací a místo sazby nula pro vybrané a 31 pro zbytek zavést nedistorzní jednotnou daň pro všechny firmy. Celá agentura CzechInvest by měla být bez náhrady zrušena. Daňovým poplatníkům se ušetří peníze na provoz agentury, zaměstnanci budou moci pracovat užitečně v soukromém sektoru, budova bude moci být privatizována a ekonomika přestane být poškozována nerovnými podmínkami.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.