Přemysl Sobotka chce v Senátu hlasovat spolu s vládními senátory pro euroústavu. Přidají-li se k němu někteří další senátoři za ODS, ztratí ODS v Senátu blokační menšinu. V rozhovoru pro Frekvenci 1 Přemysl Sobotka řekl, že bude hlasovat pro euroústavu, argumenty pro však neuvedl. Uvádíme přepis rozhovoru (Press Klub Frekvence 1, 26.4.2005). Petr Šimůnek: „Měkké…

Autor Margot Wallström
Datum 09.05.2005

„…Přesto jsou zde dnes lidé, kteří chtějí hodit nadnárodní myšlenku do koše. Chtějí vrátit Evropskou unii zpět k čistě mezivládním způsobům řešení mezinárodních záležitostí. Tvrdím, že by tito lidé měli přijít sem do Terezína, aby viděli, kam tato stará cesta vede,” napsala Margot Wallströmová, komisařka pro propagandu (Commissioner for Communication Strategy) ve svém projevu pro…

Autor Bernd Posselt
Datum 15.05.2005

„Vyzývám prezidenta Klause, aby ukončil svou agresivní propagandu proti evropské ústavě!”, křičel na srazu Sudetoněmeckého zemského sdružení jeho šéf Bernd Posselt [Der Standard 15.5.05] „Klaus ist ein europapolitischer Geisterfahrer!” (= řidič jedoucí v zakázaném protisměru). Podle Posselta je evropská ústava nutná, protože umožní žádat zrušení Benešových dekretů u Evropského soudního dvora. (alternativní zdroj: http://www.bernd-posselt.de/article.php?efxf_artikel=410)

Příběh Billa Gatese je ukázkovým příkladem toho, jak chudý student za pár let neuvěřitelně zbohatl. Tuto svoji pozici si získal inovativním objevem a jeho rozvíjením. Gatesova společnost Microsoft je dnes největším výrobcem počítačových operačních systémů s dominantním postavením na trhu stolních počítačů a s klesajícím podílem na trhu serverových stanic. Firma je tedy úspěšná, nikoliv ale všemocná, jak se nám…

V LF 2/2005 jsme se zabývali bilancí plateb do EU a příjmů z EU za rok 2004. Zabývali jsme se především odvody do EU, zajímavé je však podívat se podrobněji na peníze, které z EU měly přijít. Hlavní položkou na straně příjmů bylo 6 miliard „strukturálních dotací”. Jak ale ukážeme dále, žádní příjemci strukturálních fondů v roce 2004 neexistovali, jediné,…

Status
Rozpočet 60 000 000
Počet zaměstnanců

Verdikt

Zrušit ÚHOS bez náhrady i s celým zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Na trhu by prosperovaly firmy úspěšné v nabízení služeb, které zákazníci chtějí, a ne firmy úspěšné v udávání konkurentů nebo podplácení úředníků. Hospodářskou soutěž je třeba chránit – ale ne před dobrovolnými, vzájemně výhodnými, dohodami mezi firmami a klienty a firmami a firmami. Je třeba ji chránit před úředníky, kteří mají jako jediní skutečně monopolní postavení na trhu.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.