Autor Günter Verheugen
Datum 11.02.2005

„Až bude na oběžné dráze, bude euroústava obíhat nejen po Evropě, ale kolem celé zeměkoule. Lze doufat, že tento symbol evropské jednoty přivítají jak Evropané, tak jejich protějšky po celém světě“, uvedl komisař evropské komise Günter Verheugen v dopise, který spolu s výtiskem euroústavy předal francouzskému představiteli Evropského svazu kosmonautů, aby ji vypravili do vesmíru….

„Stali bychom se černou ovcí Evropy“, uvedl francouzský prezident Jacques Chirac v televizní debatě k referendu o euroústavě jako argument, proč by Francouzi měli dokumentu říci ANO [Právo 18.4.2005]. „Pokud by Britové v referendu odmítli evropskou ústavu, musela by země opustit EU“, říká se Britům. „Ocitli bychom se v izolaci,“ říká se Čechům. Politici ve…

„Bez Francie si nelze představit evropskou integraci. Nemůžeme tlačit směrnice, které jsou pro ni nepřijatelné,“ uvedl komisař Franco Frattini [Hospodářské noviny 24.3.2005] na obhajobu toho, proč summit šéfů vlád EU ve strachu z narůstajícího odporu francouzských voličů proti euroústavě vyhověl Francii a zablokoval liberalizaci přeshraničního nabízení služeb v rámci EU, aby se levicoví Francouzi nehněvali…

Z nařízení EU č. 1177/2003 plyne, že český statistický úřad musí provést rozsáhlé šetření, při kterém musí vlézt do 7 tisíc náhodně vybraných domácností. Český statistický úřad zahájil šetření letos v dubnu. Podle nařízení EU je cílem získat data potřebná k opatřením pro plnění Lisabonského procesu a boje s chudobou. Různých 7000 domácností má být…

Než se začnu věnovat fenoménu podnikatele, budu se stručně zabývat otázkou zdrojů příjmu. O rozdělení příjmů se občas hovoří tak, že to vypadá, jako by existoval nějaký distributor peněz. Proto si někdo může myslet, že důvod, proč někteří občané mají vyšší příjem než jiní, je že distributor je rasista, sexista nebo zástupce nadnárodní korporace, který…

Předsedové vlád 25 zemí EU se na zasedání Rady na konci března dohodli, že nepřipustí liberalizaci obchodu se službami mezi členskými státy a že usnadní porušování paktu stability, který zemím s eurem omezuje možnost zadlužovat se na úkor ostatních. Summit zřetelně ukázal, v čem je zakopaný pes naší nespokojenosti s celkovým rámcem fungování EU, včetně…