Autor Valéry Giscard d’Estaign
Datum 15.06.2005

„Obrat nastal, když jsem v březnu volal Chiracovi, aby nedával ústavu všem Francouzům včetně rozsáhlé třetí části. Nedělejte to, nedělejte to, říkal jsem mu. Celý text lidé nedokáží pochopit,“ uvedl tvůrce textu euroústavy Valéry Giscard d’Estaign [The New York Times 15.6.2005] Díky, Chiracu!

Ekologické organizace zaslaly stížnost Evropské komisi na českou vládu za to, že nezahrnula všechny ekologisty navržená území do soustavy chráněných evropských oblastí Natura 2000. „Očekáváme, že Evropská komise po převzetí stížnosti zahájí přestupkové řízení a vyzve českou vládu, aby uvedla věci do pořádku. Pokud vláda nebude na výzvu Komise reagovat, může Komise podat žalobu na…

Jihočeská drůbežárna Česká drůbež zaplatila smluvní pokutu 100 tisíc korun ekologickému sdružení Děti země. Důvodem bylo, že Děti země zjistily, že velikost klecí neodpovídá normě EU na počet slepic na metr čtvereční. K závazku a smluvní pokutě se firma zavázala loni výměnou za to, že Děti země stáhly žalobu proti povolení stavby drůbežárny. [HN 15….

Autor Karel Vodička
Datum 25.02.2005

Politologové to mají těžké. Když se zmýlí, ztrácí kredit. Když se někteří zmýlí tak, jako pan politolog Dr. Karel Vodička (FSV UK a Helmut-Schmidt-Universität Hamburg), je to minimálně na rezignaci na akademický post. Pár týdnů před francouzským NE pan Vodička napsal: „Jedno je jisté: tato ústava vstoupí v platnost, žádná jiná nebude. Kdo k ní…

Autor Günter Verheugen
Datum 13.06.2005

„Francouzské a nizozemské ne [euroústavě] se nakonec dalo očekávat. Podle mě hlavní příčinou současné krize EU je globalizace… Rozhodně není problém v rozšíření EU. Staré země na rozšíření ekonomicky vydělaly mnohem víc než nové země. A nejvíc na rozšíření vydělalo Německo a Rakousko“, uvedl v rozhovoru komisař EU Günter Verheugen. [Suddeutche Zeitung 13.6.2005] Díky, Globalizace!

Mnohé zastánce volného trhu zaskočil v Lidových novinách rozhovor „Lidé aquaparky chtějí, my jim sloužíme“ s předsedou poslaneckého klubu ODS Vlastimilem Tlustým. Čtenář mohl podlehnout dojmu, že stínová vláda ODS usilovně pracuje na novém dokumentu Modrá šance pro aquaparky. Důslednost, se kterou vrcholný představitel pravicové strany obhajoval tento výkvět komunálního socialismu, ukazuje nejméně na dvě podstatné věci. Zaprvé, že je…

Nedávná referenda o Evropské ústavě ve Francii a Nizozemí znamenají historickou křižovatku. Euroústava je již nejspíš mrtvá, protože aby vešla v platnost, je potřeba souhlas všech 25 členských zemí EU, ať referendem nebo v parlamentu každé země. Ve Francii ji odmítlo 55 procent voličů, v Nizozemí dokonce 62. Takové výsledky způsobily v institucích EU chaos a tápání ohledně následných kroků….

První rok členství v EU byl prý úspěšný z hlediska českého zahraničního obchodu. Podle zprávy Českého statistického úřadu vzrostl vývoz za rok 2004 oproti roku 2003 o 23,3 procenta, z toho vývoz do Německa (třetina našeho exportu), vrostl o 21,6 procenta. Politikům tato čísla pomáhají ospravedlňovat vstup do EU: „Již po roce našeho členství lze zodpovědně říci, že česká ekonomika na tom…