Rozloha: 116 km2 Poloha: Normanské ostrovy (mezi Francií a Anglií) Počet stálých obyvatel: 90 812 Hrubý národní důchod na obyvatele: 52 700 USD (2003), což je o 90 % více než ve Velké Británii nebo Německu. Tradiční Jazyk: Jerriais (normanský jazyk) Oficiální jazyk: Angličtina Státní zřízení: Samosprávné území pod ochranou britské královny. Spravováno demokraticky voleným…

Rada Evropské unie vydala Nařízení č.1777/2005 týkající se DPH, platné od roku 2006. Nařízení je, pro ty z vás, kdo ještě nejsou zběhlí v eurolegislativě, na rozdíl od směrnic plně závazné pro všechny, aniž by bylo potřeba ho zapracovat do národní legislativy skrze hlasování v národních parlamentech a aniž by muselo být přeloženo do srozumitelné češtiny. Otázka je, zda všichni…

obhajoba konkurence právních řádů Přinášíme druhou část textu „Soupeření předpisů” (Regulation Race). Autoři Rahim Taghizadegan a Gregor Hochreiter založili v Rakousku institut Liberty Ideas (www.liberty.li) a poradenskou společnost Homo Agens www.en.homo-agens.com. Publikaci Regulation Race vydal v angličtině estonský institut Research Centre Free Europe (www.ukve.ee). Příčiny procesu centralizace Centralizace politického rozhodování je evidentně převažujícím jevem posledních desetiletí či staletí, přestože…

Autor Doc. Ing,. Jiří Patočka, CSc.,
Datum 15.11.2005

„Strukturální fondy rozhodně nejsou černou dírou, jsou spíš raketovým motorem, bez něhož se prostě neobejdeme,“ prohlásil Doc. Ing,. Jiří Patočka, CSc., náměstek ministra pro místní rozvoj o penězích, které musíme posílat do Bruselu a o které můžeme žádat na „projekty“. Panu náměstkovi asi ušlo, že peníze do Bruselu odeslané plus náklady na jejich dobývání zpět…

HDP na obyvatele: 26 800 USD Oficiální jazyk: katalánština Rozloha: 468 km2 Počet stálých obyvatel: 70 549 Státní zřízení: knížectví s demokraticky voleným 28členným parlamentem Míra nezaměstnanosti: 0 %. Podpora v nezaměstnanosti v Andoře neexistuje, najímání a propouštění zaměstnanců je flexibilní, zaměstnavatel i zaměstnanec může vypovědět pracovní smlouvu bez udání důvodu, odbory neexistují, nezaměstnanost je…

Poučení z minulosti, příprava na budoucnost – obhajoba konkurence právních řádů Přinášíme první část textu „Soupeření předpisů“ (Regulation Race). Autoři Rahim Taghizadegan a Gregor Hochreiter založili v Rakousku institut Liberty Ideas (www.liberty.li) a poradenskou společnost Homo Agens (www.en.homo-agens.com). Publikaci Regulation Race vydal v angličtině estonský institut Research Centre Free Europe (www.ukve.ee). Směřování k regulatornímu monopolu V historii lidstva můžeme vysledovat jednu převažující tendenci: koncentraci vlády…

„Nemůžeme připustit, aby tři měsíce v létě nic nefungovalo, protože si všichni berou dovolenou … Lidi dovolenou potřebují, my ji ale můžeme rozložit,“ uvedla komisařka Evropské unie Neelie Kroesová [The Guardian 7. 10. 2005]. Regulace letní dovolené je novým příspěvkem do plánu EU dohnat apředehnat do roku 2010 všechny země světa. Kroesová tak názorně předvádí,…

„Prodávající nesmí zneužívat svého hospodářského postavení k tomu … aby narušoval tržní prostředí uplatňováním podnákladových prodejních cen.“ Takovou větu na návrh poslance ČSSD Skopala schválili poslanci jako součást zákona o finančních konglomerátech (což je implementace evropské směrnice o regulaci finančních společností). De facto se tak zakazuje nabízet slevy nebo nabízet zboží či služby dočasně za…