Autor Václav Havel
Datum 08.11.2004

„Naše civilizace ze své podstaty směřuje k diktatuře kartelů, diktatuře reklamy, zisku, korporací, konzumu,“ uvedl bývalý prezident Václav Havel na konferenci o globalizaci v Paříži 26. října 2004. „Obávám se, že nevzpamatuje-li se lidstvo do radikálně nové odpovědnosti, pak neexistuje antimonopolní zákon tak dokonalý a jakákoliv hospodářská regulace tak důkladná, aby dokázaly jednou provždy a…

„Euroskeptici jsou často skrytými šovinisty,“ prohlásil bývalý ministr zahraničí ČSFR Jiří Dienstbier při předávání novinářské ceny „Psaní pro Evropu“ Lubošovi Palatovi [ČTK 4.11.2004]. Cenu uděluje rakouská polostátní tisková agentura APA. Palata proslul vyhraněně proněmeckými postoji. Např. v Lidových novinách napsal: „Německo zůstává spíše Evropskou unií obklíčeno a drženo pod kontrolou, než aby v ní hrálo…

EU – jak známo – brojí proti tabáku, na druhé straně ale štědře dotuje jeho výrobu. Jak se píše ve Výroční zprávě za rok 2003 Evropského kontrolního úřadu [www.eca.eu.int], „EU podporuje pěstování tabáku na svém území částkou jedné miliardy euro ročně. Tato podpora představuje 75 % příjmů pěstitelů … Systém přitom vedl k rozšíření pěstování…

Čas od času se v tisku objeví zprávy o tom, jak jsou včely chované včelaři nenahraditelné pro opylování rostlin v přírodě a zemědělství. Chování včel je označováno za pozitivní externalitu a následně za záminku pro státní podporu včelařství. Včely i květy se ale obešly bez dotací v minulosti stejně jako se bez nich obejdou i dnes v mnoha zemích světa, včetně např. USA, kde mezi včelaři a…

Německo uplatňuje v Evropě ojedinělý korporativistický model řízení akciových společností, zvaný Mitbestimmung (spolurozhodování), který znamená, že v představenstvu, které řídí firmu, zasedají s hlasovacím právem kromě zástupců akcionářů i zástupci odborů. Toto silné omezení vlastnických práv ve Spolkové republice Německo je nyní označováno ekonomy za neefektivní anachronismus. Odbory v představenstvech firem brání tlakům na růst produktivity práce a blokují propouštění nevýkonných zaměstnanců….

Po červnové mezivládní konferenci EU, kde Velká Británie zabránila tomu, aby Evropská ústava umožnila Evropské unii určovat sazby daně z příjmu firem, se zdálo, že možnost daňové harmonizace firemních daní je zažehnána. Iniciativy se ale z podnětu Německa a Francie chopila Evropská komise a tato staronová agenda se začala projednávat na úrovni Rady i na nižších expertních úrovních. Výsledkem je zřízení „stálé pracovní…