Matt Ridley: „Původ ctnosti“, Portál 2000 Jan Zrzavý, David Storch, Stanislav Mihulka: „Jak se dělá evoluce“, nakladatelství Paseka 2004 Původ ctnosti – po knize s takovým názvem ruka sama nevystřelí, ale měla by. Nečekejte žádného mravokárce. Autor knihy – Matt Ridley – je evoluční biolog, zastánce teorie sobeckého genu. Zjednodušeně můžeme tuto teorii shrnout do představy,…

Premiéři 25 členských zemí Evropské unie schválili 18. června 2004 definitivní znění návrhu Evropské ústavy. Díky neústupnosti britského premiéra Tonyho Blaira byly z návrhu vypuštěny odstavce umožňující většinové hlasování o daních. Většinové hlasování o pracovním zákonodárství či snížení váhy hlasu českého zástupce v Radě ministrů v návrhu zůstalo. Ústava vstoupí v platnost jen tehdy, pokud…

Irové udělali na konci 80. let chytrou věc: využili dotací EU ke snížení daní. Stavbu silnic financovali z dotací hrazených německými daňovými poplatníky a svým občanům daně snížili. Stejnou chybu (dříve se tomu říkalo evropská solidarita) pochopitelně již Němci nechtějí opakovat v případě České republiky a dalších nových členů.„Dokud se to týkalo jen jedné země, tak jsme to strpěli,“ uvedl německý kancléř Gerhard…

V dubnu uplynulo 10 let od zvolení Nelsona Mandely prvním demokratickým prezidentem po zrušení apartheidu v Jihoafrické republice. Po kolapsu totalitních vlád bývalého socialistického tábora se zdálo být logické, že segregační a diskriminační režim v JAR je dalším brutálním režimem v řadě, kterému odzvonila hrana. V politické rovině došlo sice k nápravě mnohých křivd, ale podíváme-li se na ekonomickou situaci…

Proč je Hayekova kniha aktuální i v 21. století Od napsání dnes již klasické Hayekovy „Cesty do otroctví“ uplynulo více než půl století a nabízí se otázka, zda se mezitím nezařadila mezi díla, která se sice objevují na seznamech povinné literatury studentů politologie a na čestných místech v knihovnách přesvědčených liberálů a libertariánů, ovšem modernímu čtenáři mnoho neříkají. Cílem…