Autor Jaroslav Martínek
Datum 19.09.2003

Možná ani netušíte, že se Česká republika se před třemi lety připojila k Evropské chartě pro dopravu a životní prostředí, která zavazuje své signatáře k masivní podpoře cyklistiky na úkor automobilismu. A možná Vás to ani nezajímá, protože si řeknete, že jde jen o další z naprosto zbytných dokumentů, které se vyznačují vznešenými frázemi, ale…

Zdravé ekonomické uvažování spočívá v tom, že se berou v úvahu nejen bezprostřední, ale i druhotné efekty činů jednotlivců i státu. Tento poznatek se neomezuje jen na ekonomii. Lze jej aplikovat na všechny oblasti lidského zkoumání, včetně politické filosofie. Pochopení závažnosti následných efektů může zabránit mnohým problémům. Pochopení následných efektů je důležité i v teorii „trvale udržitelného rozvoje“ propagované levicovými ekologickými…

Podle jedné hypotézy (které je věnována široká publicita) se Země ohřívá (hlavně díky lidské činnosti) vypouštěním tzv. skleníkových plynů (zejména oxidů uhlíku). Na světových konferencích se stanovují závazky snižovat emise oxidu uhličitého. Někoho by to nestálo nic, někoho miliardy. Některé země jsou na pranýři a protokol odmítají nebo ho chtějí doplnit. Vzniká napětí mezi státy a padají výčitky. Existují však…

Autor Viktor Třebický
Datum 25.08.2003

„Cestování je podle ekologů zbytné, mělo by se zakázat nebo více zdanit.“ Ekologické hnutí za „trvale udržitelný rozvoj“ navrhuje rozsáhlý soubor státních zásahů do života lidí. Hlavním požadavkem je vysokými daněmi zdražit vše, co by podle nich neměli lidé dělat. „Rostoucí mobilita má negativní vliv na životní prostředí. Myslím, že bychom postupně měli dospět k…