Zástupci členských i kandidátských zemí EU v Konventu přišli pod vedením Valéry Giscarda D’Estaigna s návrhem prvních šestnácti článků nové evropské (unijní) ústavy. Na první pohled tento návrh vzbuzuje pocit nedotknutelnosti, ostatně proto je celý zahalen do nekonkrétních termínů typu sociální soudržnost, evropská solidarita, rovnost příležitostí, sociální ochrana, udržitelný rozvoj, různorodost, společná politika, které můžeme číst doslova v každé druhé větě textu…

Především necítím, že by vstup do EU pro mě znamenal perspektivu posilování principů, které já osobně považuji za klíčové: rozšiřování osobní svobody, méně uzurpující a méně regulující stát, nižší daňové zatížení, menší míra přerozdělování, vyšší míra odpovědnosti každého občana za jeho zdraví, stáří, vzdělání apod.Pravý opak se zdá být pravdou. Důkazem budiž, že předvstupní slaování našeho práva s právem EU…

Rozlišuji mezi Evropou (územím, kulturním prostorem, hospodářsky a historicky daným celkem) a EU jako institucionalizovaným seskupením, jehož původní poslání se v posledním desetiletí zprofanovalo. Proto říkám zatím NE zbyrokratizované, přeregulované, prolobované a zkorumpované EU s jejími nedemokraticky jmenovanými řídícími orgány. Jaké argumenty lze proti vstupu do EU použít? Proč říkám tolikrát NE EU? NE – protože již není pro…

Pro mne existují dva důvody – ekonomický a politický. Ekonomické argumenty jsou analyzovány relativně často, třeba na stránkách Laissez-Faire, proto je tentokrát vynechám. Politická argumentace je vzhledem k obecně praktikované „political correctness“ šlápnutím do vosího hnízda. Ale budiž. Je evidentní, že pád bipolárního světa, tedy konec Ruska jako ohrožení Západu a sjednocení Německa zásadním způsobem ovlivnilo evropskou politiku. Svým způsobem ji…

Myšlenka evropské integrace se po II. světové válce pro mnohé stala příslibem budoucnosti bez válek, totalitních režimů a společenských konfliktů. Důvodem minulých válek a tradičních nepřátelstvína evropském kontinentu však rozhodně nebyla existence samostatných národních států či absence nadnárodních ekonomických či politických institucí. Důvodem byly převažující ideové trendy a intelektuální atmosféra toho či onoho historického období. V Evropě dochází od…