Podle požadavků EU musí ČR do ukazatele hrubého domácího produktu (HDP) připočítat mj. obvyklé roční nájemné i za lidi, kteří bydlí ve svém a tudíž nikomu nájem neplatí. HDP tak bude kladný i tehdy, pokud si zde nikdo nevydělá ani korunu. Velikost HDP pro potřeby určení ročního příspěvku do EU tak bude vyšší asi o…

V poslední době se objevilo několik zákonů, které zdaňují ve prospěch odborářů všechny ostatní občany. Úleva na dani z příjmu pro odboráře V balíku zákonů přijímaných v rámci vládní reformy veřejných financí byla přijata i novela zákona o dani z příjmu, do níž byl začleněn paragraf, který říká, že nově lze od daňového základu odečíst příspěvky zaměstnance odborové organizaci do…

Když prezident George W. Bush v poslední zprávě o stavu Unie uvedl, že federální vláda usiluje o to, „aby každé dítě v Americe umělo číst“ nebo že „je spravedlivé zdaňovat zisk podniků,“ tak to mohlo bystřejším pozorovatelům naznačit, že současná americká pravice se od idylických časů Old Right radikálně změnila. Jde o změnu tak závažnou a rozsáhlou, že si zaslouží stručný historický…

Mám pro vás hádanku: během posledních let jsem se zmenšoval, přesto se po celou tuto dobu zvětšovala moje moc. Co jsem? Správná odpověď: odborářské hnutí v Evropě. Tato hádanka vlastně už chvilku neplatí, protože během posledních šesti měsíců utrpěly odborové svazy v Evropě výrazné porážky, které vyvolaly pochybnosti o schopnostech tohoto typu organizací hrát významnější roli ve společnosti 21. století. Nejprve v…

Autor Kateřina Prejdová
Datum 25.09.2003

„Chce to po nás Evropská unie. Evropa nechce přepracované zaměstnance. Chce, aby lidé odpočívali.“ Obhajovala mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Prejdová návrh ministra Škromacha, aby lidé nesměli pracovat více než 40 hodin týdně. Škromach rovněž hodlá prosadit zvýšení minimální mzdy s odůvodněním, aby snížil nezaměstnanost. Co na tom, že po celou dobu zvyšování…