Autor Josef Holejšovský
Datum 27.11.2003

„My přejímáme přesně tu legislativu, kterou má unie, nic víc po našich potravinářích nechceme… My nepřejímáme praxi unie, ale její legislativu. Jestli tyto předpisy někdo v unii nedodržuje, to už je jiná věc.“ Uvedl na námitku, že je naše veterinární správa přísnější než veterinární správy v EU, Josef Holejšovský (HN 27. 11. 2003), ředitel Státní…

Autor Bohuslav Sobotka
Datum 26.11.2003

„Bylo by ideální, kdyby se Pakt stability dodržoval absolutně. Hospodářská situace v Německu a Francii to ale neumožňuje. Bylo by proto hloupé trvat na striktním dodržování paktu. Mělo by ale být jedno, zda se při porušení paktu jedná o velkou ekonomiku jako je německá nebo o malou, jakou je česká.“ Uvedl ministr financí Bohuslav Sobotka…

Autor Günter Verheugen
Datum 25.11.2003

„Jestli takto hodlá Polsko zahájit své členství, lituji, že jsem se tolik zasazoval o jejich přijetí do EU.“ Uvedl německý komisař EU pro rozšíření Günter Verheugen (EUobserver.com, 25. 11. 2003). Podle EUobserveru takto Verheugen reagoval na skutečnost, že Polsko při jednáních o návrhu evropské ústavy trvá na hlasovacích pravidlech v Radě EU tak, jak byla…

Následující řádky jsou věnovány jedné sice útlé, ale zato inspirativní knížce, jejíž název by česky zněl Studentův průvodce po ekonomii. Autorem je Paul Heyne známý zejména knihou The Economic Way of Thinking, která je dnes vydávána už v 10. vydání. Český překlad (Ekonomický styl myšlení, VŠE v Praze, 1991) byl po roce 1989 první moderní…

Autor Anna Diamantopulusová
Datum 01.11.2003

„Je to přelomový návrh, který zavede pohlavní solidaritu v evropské společnosti.“ Komentovala komisařka EU pro zaměstnanost a sociální záležitosti Anna Diamantopulusová nový návrh Evropské komise, který by zakázal stanovovat pojištění s přihlédnutím k pohlaví klienta (tisková zpráva Evropské komise IP/03/1501). Návrh bude schvalovat Rada ministrů, zatím se pro jeho schválení vyžaduje jednomyslnost. Bude-li návrh přijat…

Evropští politici potvrdili balíčkem opatření, který představili na zářijovém summitu Evropské unie v Bruselu, neomylně svůj způsob uvažování. Kdykoliv se objeví krize, EU instinktivně volí chybné řešení. Tentokrát byla na programu pokračující „euroskleróza,“ což je mezi ekonomy vžité označení pro dlouhodobou neschopnost Evropy vypořádat se s vysokou nezaměstnaností, nízkým ekonomickým růstem a rostoucími rozpočtovými deficity. Zvoleným řešením je další pokus o…

Značný počet státních či kvazi-státních institucí V Čechách i ve světě se honosí názvem „pojišťovna.“ Příkladem jsou zdravotní pojišťovny navázané na činnost příslušných ministerstev a participujících na státním přerozdělovaní. Celá řada dalších činností státu si přisvojila název „pojištění.“ Je však otázkou, nakolik je možné nazývat tyto instituce „pojišťovnami“ a předmět jejich činnosti „pojištěním.“ K zodpovězení této otázky je třeba si uvědomit, co může a…