Autor Jan Švejnar
Datum 17.01.2002

Středoškolák hlásící se na školu v Ann Arbor prochází přijímacím řízením, kde maximální možný počet bodů je 150. Průměrná hranice pro přijetí je 100 bodů. Za splnění extrémně obtížné zkoušky SAT na nejvyšší úroveň dostane student 12 bodů, za svou příslušnost k minoritě afroameričanů, hispánců či indiánů dostane bodů 20. (Tomáš Klvaňa: „Američané zvažují výhody…

Zákony se úplně otočily! Zákony – a s nimi i veškerá donucovací moc státu – se nejen odvrátily od svého pravého účelu, ale tvrdím, že se začaly používat k účelu právě opačnému. Zákon se zvrhl v nástroj honby za kořistí všeho druhu, místo aby zabraňoval zločinům! Zákony samy páchají stejné zlo, které mají trestat! Je-li tomu tak, je to vážná věc,…

Americký prezident George W. Bush nastoupil do úřadu před více než dvěma lety poté, co po těsném volebním výsledku porazil demokratického kandidáta – tehdejší- ho viceprezidenta Alberta Gorea. Na počátku nebylo zřejmé, co se dá od George Bushe očekávat – razantní odklon od socialistických politik jeho předchůdce Billa Clintona nebo víceméně zachování stejného kurzu? Všechna očekávání se ale vytratila…

Vypořádání pozůstalosti je vážná věc. O tom asi nebude sporu. Mnohdy to bývá záležitost značně nesnadná. To si jistě také každý dovede představit. A vždy je to záležitost nadmíru úřední, což by mělo být udivující. Jde přeci o vypořádání soukromého majetku mezi soukromými osobami, pokud tedy pomineme tzv. odúmr, kdy dědí stát, protože nejsou žádní dědicové. Jakmile se dědický soud…