Autor Cyril Svoboda
Datum 17.05.2003

„V roce 2004 získáme z rozpočtu Evropské unie o 24 miliard více, než kolik tam vložíme,“ uvedl ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) v Lidových novinách 19. května 2003 (str. 6). Kdyby si pan ministr přečetl, co vyjednal České republice v Přístupové smlouvě, zjistil by, že do EU v roce 2004, pokud se staneme členy,…

Ministryně zdravotnictví Marie Součková (ČSSD) se chystá vydat vyhlášku o mikrobiologických požadavcích na potraviny. Podle chystané vyhlášky by se potraviny měly považovat za „jiné než zdravotně nezávadné“ např. pokud vykazují „zápach či oslizlost“ a dále pokud potravina obsahuje vyšší než limitní množství vybraných mikroorganismů a jedů. Vyhláška, která nemá svojí detailností ve světě obdoby, stanovuje…

Evropský institucionalizační a formalizační proces dospěl dnes do stadia, které je velmi, velmi vzdáleno původním dispozicím „Evropských společenství“. Stále více se z původních společenství volného obchodu, služeb, pohybu osob stává společenství byrokracie, plánovačů, nikomu se nezodpovídajících evropských komisařů a skupiny ve svých zemích doslouživších, ponejvíce socialistických politiků. Tito všichni se pak zaštiťují tím, čemu říkají „prohlubující se integrace“….

Ministr a místopředseda vlády pro lidské zdroje a lidská práva Petr Mareš (US-DEU) se chystá předložit vládě ke schválení Věcný záměr návrhu zákona o rovném zacházení. Návrh si klade za cíl „komplexně řešit nekompatibilitu českého právního řádu s požadavky EU v oblasti diskriminace“. Zatímco Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, zakazuje diskriminaci na základě pohlaví, věku,…

Bob Smith byl ředitelem továrny a partnerem firmy zabývající se výrobou motorů do osobních i nákladních automobilů. Země, ve které žil, prošla v posledních dvaceti letech rozsáhlými změnami. První viditelné změny začaly přicházet asi před dvaceti lety. Tehdy okolní státy Bobovu zemi obvinily z „nekalé daňové konkurence“ a „přílišného úspěchu“. Volby tehdy vyhrála strana, která slibovala, že zemi zbaví „rozhořčení mezinárodního společenství“,…

Současná vláda konečně odhalila karty. Zvýší spotřební daně a především sjednotí sazby daně z přidané hodnoty. No, sjednotí… Přesune co nejvíc položek z pětiprocentní sazby do, pro ni mnohem příjemnější, dvaadvacetiprocentní. Už nyní je zřejmé, že se příští rok znovu zvýší daňová kvóta. Liberálové mají smůlu. Tak zvaný Den daňové svobody si připomenou zase později. Ještě před čtyřmi lety oslavovali přelom…

Pokud by občané rozhodli v referendu o vstupu České republiky do Evropské unie, vítali bychom v dalších letech den daňové svobody zase o něco později. Po vstupu do EU by naši občané platili v cenách zboží evropská cla na dovoz ze zámoří. To by byla naprosto nová situace pro naše daňové poplatníky, protože dosud šly daně, které platí, do veřejných rozpočtů ČR….