“[Konkurence měn] se mi jeví jako vhodnější a schůdnější než utopický návrh na zavedení nové evropské měny, jehož výsledným efektem by bylo pouze upevnění zdrojů a kořenů veškerého zla pocházejícího z vládního monopolu na emisi peněz a kontroly jejich oběhu. Zdá se také, že jednotlivé země, které nejsou připraveny na přijetí mého mnohem skromnějšího návrhu,…

Evropská komise označila Kodaňský summit, který uzavřel jednání Evropské unie a kandidátských zemí o přistoupení, jako „velký a historický den Evropy“. Kromě politiků a představitelů EU, jejichž přípitky zaplatili daňoví poplatníci, tuto událost neslavil prakticky nikdo. Dokonce i loňské zavedení eura doprovázely větší oslavy. Absenci nadšení lze vysvětlit deseti roky bojů o podmínky vstupu, po kterých na členství v EU začali střízlivěji pohlížet…

Vývoj naší země je v současnosti podstatným způsobem určován naším sbližováním s Evropskou unií. Většina našich politiků považuje za další automatický krok po našem případném vstupu do politické unie také vstup do unie monetární – zavedení eura vnímají jako vyšší stupeň integrace. Takový krok s sebou zjevně nese jak klady, takzápory. Za výhody zavedení eura se obvykle udávají: 1) Úspora transakčních nákladů, které…

Žijeme v demokratické společnosti na počátku třetího tisíciletí a užíváme relativně vysokého stupně svobody v porovnání s minulostí. Půjdeme-li po časové ose, můžeme konstatovat, že i přes mnoho výjimek a zvratů, šel obecný vývoj od nesvobody, otroctví, poddanství a nevolnictví, cenzury, omezení a regulací směrem ke svobodě a rovnosti. Role státu se od období všemocných, osvícených či neosvícených vládců…

Uvedený citát ukazuje hlubokou pravdivost myšlenky George Stiglera, že významná část regulací nevzniká na popud veřejnosti či regulátorů, ale na přímý nátlak samotných regulovaných. Občas je pro firmy skutečně levnější bojovat s konkurencí mimo trh, než na trhu, tj. například vymyslet a „vylobbovat“ regulaci, která prostřednictvím státního/veřejného zásahu uměle znevýhodní konkurenci a dá tak mimotržní výhodu samotným původcům…