Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach předkládá vládě „Návrh Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)”. Shodne-li se na něm vláda, začne ministr předkládat jednotlivé zákony a vyhlášky, které plán uvedou do praxe. Dokument je psán orwelovským newspeakem (nebo spíš eurospeakem): Pomocí nařízení a zákazů se má pracující lid učinit šťastným. Zabránit…

Vážení čtenáři, Usilování o svobodnou společnost neskončilo referendem, které rozhodlo o vstupu České republiky do Evropské unie. Naopak. Tento zápas s regulacemi a socialismy všeho typu bude pokračovat, pouze bude pravděpodobně těžší a složitější. Pro zastánce principu, že by problémů, které se řeší politickým rozhodováním, mělo být co nejméně, a naopak, že by maximum lidských…

Konvent Evropské unie složený ze zástupců národních států vypracoval pod vedením bývalého francouzského prezidenta Valéry Giscard d’Estaigna návrh Ústavní smlouvy Evropské unie. Zástupci národních států pak na mezivládní konferenci přijali jednomyslně tento návrh za východisko dalšího jednání o tomto návrhu. V průběhu mezivládní konference budou tento návrh dále upravovat a nakonec bude definitivní návrh předložen ke schválení národním státům. Radikální změna…

Ministerstvo financí ČR předložilo vládě k projednání zákon, který zavádí do obchodu s diamanty certifikaci. Zákon je dle mezinárodních závazků zřejmě nevyhnutelný, protože zásady zamezující použití surových diamantů pro financování teroristů vyplývají z tzv. Kimberleyského procesu, při kterém je sdruženo fórum států a obchodníků s diamanty. Do jaké míry je takové opatření smysluplné a také jak zabrání financování teroristů není…