Parlament schválil zákon 94/2004, který ukládá podnikatelům majícím na skladě zásoby potravin nebo zásoby zemědělských produktů povinnost nahlásit rozsah těchto zásob Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Ta je pak nahlásí Bruselu. Podnikatel, který nenahlásí zásoby nebo je nahlásí špatně, dostane pokutu 1 milion korun. Zákon jsme museli schválit, protože nahlášení zásob Bruselu nařizuje Nařízení rady…

Anthony Giddens, který řídí London School of Economics and Political Science, je ve Velké Británii označován za myšlenkového otce Tonyho Blaira a jako takový si určitě zaslouží přednostní zacházení v této pravidelné knižní rubrice Laissez-Faire. Autor v knize s podtitulem „Obnova sociální demokracie“ nabízí zdánlivě mnoho. Jeho pohled na fungování společnosti je uvozen slovy o…

Náš vstup do Evropské unie bývá vydáván za historickou nevyhnutelnost. Eurooptimisté nad tímto projektem jásají, eurorealisté se šklebí, europesimisté se hodlají alespoň pokusit vstupu zabránit. Nicméně všechny tyto tři proudy počítají s tím, že Evropská unie tady je a bude a považují tedy otázku našeho vstupu nebo nevstupu za otázku prioritní důležitosti. Ve skutečnosti je však již o vstupu prakticky rozhodnuto…

Kdyby bylo povinné členství v odborech vystaveno morálnímu testu, propadlo by bez jakékoliv debaty. Donucovat zaměstnance, aby se připojil a platil členské příspěvky organizaci, kterou si dobrovolně nezvolil pro své zastupování, je zjevné porušování zaměstnancovy svobodné vůle a jeho práva na uzavírání smluv. Také se ukázalo, že povinné odbory propadají v testu ze své ekonomičnosti, jak zřetelně dokazují dvě současné…

Autor Pavel Pafko
Datum 17.02.2003

„Za základní výhodu vstupu České republiky do Evropské unie považuji to, že zásadní problémy naší společnosti bude řešit Evropský parlament, a ne náš, který často jedná pod vlivem stranických zájmů. Další výhodu vidím v tom, že se budeme snad chovat tak jako obyvatelé Evropské unie, tzn. čestně a poctivě. Zásadní nevýhodu nevnímám žádnou.“ To prohlásil…