Parlament schválil zákon 94/2004, který ukládá podnikatelům majícím na skladě zásoby potravin nebo zásoby zemědělských produktů povinnost nahlásit rozsah těchto zásob Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Ta je pak nahlásí Bruselu. Podnikatel, který nenahlásí zásoby nebo je nahlásí špatně, dostane pokutu 1 milion korun. Zákon jsme museli schválit, protože nahlášení zásob Bruselu nařizuje Nařízení rady…

Autor David Stádník
Datum 31.12.2003

„Návrh nebyl akceptovatelný z důvodu příliš vysokých cen za měsíční paušály.“ Komentoval předseda ČTÚ, státního úřadu na regulaci cen v oblasti telekomunikací, David Stádník žádost Telecomu na úpravu ceny za poskytované služby. Jak uvedl mluvčí Telecomu: „O zvýšení cen jsme museli požádat, protože nás k tomu tlačí Úřad na ochranu hospodářské soutěže,“ který „zkoumá, zda…

Autor Margot Wallströmová
Datum 29.12.2003

„Do stadia udělování pokut jsme ještě nedospěli. Pokud ale parlament zákon o Natuře 2000 nepřijme, tak nejdříve pozastavíme čerpání peněz z různých fondů.“ Uvedla komisařka EU pro životní prostředí Margot Wallströmová. Návrh příslušného zákona byl odmítnut v prvním čtení, když pro hlasovalo 80 ze 161 přítomných. Proti návrhu hlasovalo 42 poslanců ODS, 9 ČSSD, 5…

Autor Vladimír Špidla
Datum 15.12.2003

„Nebo se snad chceme ocitnout na vratkém kolbišti globalizace zdivočelých nadnárodních ekonomických korporací? Jsem přesvědčen, že nikoli. Ostatně, evropská integrace je demokratickou a sociálně citlivou reakcí právě na postupující globalizaci. … [Kéž] se oblaka nad bruselským nebem rozplynou a nad Evropou se opět vyjasní.“ Takto premiér Vladimír Špidla po nedohodě nad evropskou ústavou obhajoval, proč…

Autor Dalajláma
Datum 01.12.2003

„Nobelova cena za ekonomii by mohla být přetransformována na Nobelovu cenu za udržitelný rozvoj.“ Uvedli v dopise adresovaném Nobelovu výboru mezi jinými pánové Dalajláma, duchovní představitel tibetského lámaismu, a Bedřich Moldán, poradce ministra životního prostředí, který za Českou republiku vyjednal smutnou kapitolu „Životní prostředí“ v jednání o přistoupení do EU a v Topolánkově ODS je…

(úryvek z díla Zákon) Zákon se zvrhl v nástroj okrádání, místo aby zločinnosti zabraňoval!… Na tomto místě by snad bylo záhodno vysvětlit, co míním slovem okrádání. Nepoužívám to slovo tak, jak bývá často používáno, tedy v nějakém vágním, neurčitém, přibližném či metaforickém smyslu. Požívám jej jako vědecký pojem – jako vyjádření pojmu opačného k pojmu vlastnictví. Jestliže je…

Představitelé čtyř bývalých sovětských republik podepsali regionální dohodu o volném obchodu, která je volnou variací na Evropské sdružení volného obchodu (EFTA) a jeho severoamerickou sestřenici NAFTA. V případě, že tato dohoda uspěje, zvýší se objem obchodu, což pozvedne ekonomiku. Mnoho kritiků tuto ruskou iniciativu – dohodnutou v říjnu 2003 v Jaltě – napadlo jako pokus o znovu-vybudování komunistického impéria. Ve skutečnosti je…

Autor Josef Holejšovský
Datum 27.11.2003

„My přejímáme přesně tu legislativu, kterou má unie, nic víc po našich potravinářích nechceme… My nepřejímáme praxi unie, ale její legislativu. Jestli tyto předpisy někdo v unii nedodržuje, to už je jiná věc.“ Uvedl na námitku, že je naše veterinární správa přísnější než veterinární správy v EU, Josef Holejšovský (HN 27. 11. 2003), ředitel Státní…

Autor Bohuslav Sobotka
Datum 26.11.2003

„Bylo by ideální, kdyby se Pakt stability dodržoval absolutně. Hospodářská situace v Německu a Francii to ale neumožňuje. Bylo by proto hloupé trvat na striktním dodržování paktu. Mělo by ale být jedno, zda se při porušení paktu jedná o velkou ekonomiku jako je německá nebo o malou, jakou je česká.“ Uvedl ministr financí Bohuslav Sobotka…

Autor Günter Verheugen
Datum 25.11.2003

„Jestli takto hodlá Polsko zahájit své členství, lituji, že jsem se tolik zasazoval o jejich přijetí do EU.“ Uvedl německý komisař EU pro rozšíření Günter Verheugen (EUobserver.com, 25. 11. 2003). Podle EUobserveru takto Verheugen reagoval na skutečnost, že Polsko při jednáních o návrhu evropské ústavy trvá na hlasovacích pravidlech v Radě EU tak, jak byla…