Pravděpodobně v červnu příštího roku nás čeká referendum, ve kterém se budou občané moci vyslovit, zda si přejí či nepřejí, aby Česká republika vstoupila do Evropské unie. Pro zastánce svobody bude přitom podstatné zvážit, zda by vstup vedl ke zvýšení či k omezení svobody. Z liberálního hlediska by se jevilo jako nejvýhodnější mít volný přístup na trh EU, neplatit do a nepřijímat z…

Jaký je postoj liberálů k evropským integračním procesům? Není jim přirozeně cizí myšlenka Evropy bez hranic, Evropy, kde nebude třeba při cestě z jedné země do druhé mít pas, a v které se bude možné usadit, pracovat a podnikat v zemi dle svého výběru. Liberálové všemi silami podporují jakékoliv snahy o odstraňování bariér mezi státyEvropy, ale i mimo ně. Mezi odstraňováním bariér a…

Karel Čapek je v České republice doslova a do písmene fenomén. Má výsadní postavení mezi ostatními českými spisovateli, mysliteli a novináři. Pro mnoho lidí je symbolem idealizovaných poměrů první republiky a nedotknutelnou ikonou demokracie. Ve školách jsou studenti přednostně seznamováni s jeho dílem a je jim vtloukána představa Karla Čapka jako neohroženého bojovníka za lidskou svobodu. Je nezpochybnitelné, že Karel Čapek byl velmi dobrým literátem…

Autor Erik Tabery
Datum 07.10.2002

„Nelze připustit, aby v regulačním úřadě pracoval člověk, který dříve likvidoval svobodu slova.“ Uvedla značka -ET- v týdeníku Respekt v souvislosti s obsazením postů v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Jenomže právě takový člověk tam patří – vždyť přece samotnou podstatou práce „regulačního úřadu“ je, pokud tedy selský rozum stačí, regulovat obsah vysílání, tedy…

aneb o tom, jak nesprávné a svévolné zacházení s pojmem „veřejný statek“ vede k neefektivnímu a monopolnímu chování   Žijeme v době, kdy jsme svědky trvalého úsilí zespolečenšovat čím dál tím větší okruh lidských aktivit. Děje se tak pod nejrůznějšími záminkami, které však mají jeden argument společný – vždy jde prý o tak významnou oblast, že jí nelze nezodpovědně ponechat volné hře…

Dvanáct let od pádu komunismu lidé stále rozhodují pouze o polovině svých příjmů. Stát je stále poskytovatelem zhruba poloviny služeb. Jedním ze statků poskytovaných státem a placeným z daní jsou silnice a dálnice. Státní provozování silnic s sebou nese negativní průvodní jevy státního vlastnictví – drahý provoz a nízkou kvalitu služeb ve srovnání s náklady a kvalitou služeb poskytovaných v soukromém sektoru. Konkrétně v případě…

Podle výroku Nejvyššího soudu je pan Zítko nevinen, protože se vydáním Mein Kampfu dopustil propagace již neživého hnutí. Hrůza, volají všichni, od komunistického poslance až po ministra vnitra. Podle tohoto precedentu nyní budou unikat spravedlnosti i ti nejhorší „náckové“. Nesmysl! Pominu ten fakt, že české právo nezná institut precedentu. Ovšem celá žaloba je naprosto nesmyslná. Proč nedovolit vydání knihy proto, že obsahuje rasovou a…

Nová kniha nakladatelství Barrister & Principal přináší originální a zajímavý pohled na život a dílo zřejmě nejznámějšího liberálního myslitele 20. století: Friedricha Augusta Hayeka. Tedy člověka, který svou prací nesmazatelně ovlivnil jak teoretickou ekonomii tak praktickou hospodářskou politiku následujících let. Kniha sama o sobě je zdařilou konstrukcí životopisných údajů, Hayekových autobiografických poznámek a částí rozhovorů…

Autor Miroslav Antl
Datum 01.09.2002

„Je to nemravné a zvrácené zneužití povodňové situace.“ Řekl ten, který nemá rád gaunery. Miroslav Antl, náměstek policejního prezidenta, se takto vyjádřil na adresu jedné firmy, která v okolí neratovické Spolany po chemické katastrofě, která se zde odehrála během povodní, začala distribuovat letáky s nabídkou plynových masek. Naznačil také, že proti této firmě budou učiněny…

Letos postihly daňové poplatníky ničivé povodně. Podobné povodně před pěti lety zastihly stát a daňové poplatníky v podstatně příznivější situaci. Podíl veřejných výdajů na HDP tehdy dosahoval polistopadového minima, méně než 42 procent. Nyní stát přerozděluje podstatně více našich peněz. Údaje za rok 2001 hovoří o tom, že podíl veřejných výdajů na HDP přesáhl po dlouhé době opět 50 %. Kdyby podíl veřejných výdajů byl…