Autor Miroslav Antl
Datum 01.09.2002

„Je to nemravné a zvrácené zneužití povodňové situace.“ Řekl ten, který nemá rád gaunery. Miroslav Antl, náměstek policejního prezidenta, se takto vyjádřil na adresu jedné firmy, která v okolí neratovické Spolany po chemické katastrofě, která se zde odehrála během povodní, začala distribuovat letáky s nabídkou plynových masek. Naznačil také, že proti této firmě budou učiněny…

Letos postihly daňové poplatníky ničivé povodně. Podobné povodně před pěti lety zastihly stát a daňové poplatníky v podstatně příznivější situaci. Podíl veřejných výdajů na HDP tehdy dosahoval polistopadového minima, méně než 42 procent. Nyní stát přerozděluje podstatně více našich peněz. Údaje za rok 2001 hovoří o tom, že podíl veřejných výdajů na HDP přesáhl po dlouhé době opět 50 %. Kdyby podíl veřejných výdajů byl…

Povodně, které se prohnaly Českou republikou a okolními evropskými státy během letošního srpna, měly nepopiratelně – navzdory vidinám některých ekonomických analytiků – ničivé efekty a pro mnoho lidí opravdu majetkově i lidsky významné škody. Fotografie a televizní reportáže z míst neštěstí jsou fotografiemi zkázy a lidských tragedií a převážná většina lidí nepochybuje o tom, že je třeba pomoci. A již tím, že věnujeme svůj čas…

…Takto zpovšechňujíce, dospějeme k tomuto neočekávanému závěru: „Společnost ztrácí hodnotu předmětů zbytečně zničených“, a k tomuto aforismu, při němž vstávají ochranářům hrůzou vlasy na hlavě: „Roztloukat, rozbíjet, rozhazovat – tak se nezvelebuje národní práce“, nebo stručněji: „Ničení není prospěchem“… Frédéric Bastiat (1801–1850): Co je a co není vidět Sotva jsme začali počítat povodňové škody, objevily se dobré zprávy ekonomických „expertů“: Nezoufejte,…

Život je riskantní záležitost. Je neustále plný rizik a nejistoty. Kolísají ceny, mění se finanční situace, jsme vystavováni náhodným tragickým ztrátám – aktuálně povodním – krádežím, loupežím, požárům, větrným bouřím, ale také nemocím, úrazům a epidemiím. Postupně vstřebala nejistotu do svých kalkulací v podobě pojištění i ekonomika. Jak jsme ji ale do svých úvah vstřebali my? Nic moc, zdá se. Nám se přece nemůže…