Autor Erik Tabery
Datum 07.10.2002

„Nelze připustit, aby v regulačním úřadě pracoval člověk, který dříve likvidoval svobodu slova.“ Uvedla značka -ET- v týdeníku Respekt v souvislosti s obsazením postů v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Jenomže právě takový člověk tam patří – vždyť přece samotnou podstatou práce „regulačního úřadu“ je, pokud tedy selský rozum stačí, regulovat obsah vysílání, tedy…

aneb o tom, jak nesprávné a svévolné zacházení s pojmem „veřejný statek“ vede k neefektivnímu a monopolnímu chování   Žijeme v době, kdy jsme svědky trvalého úsilí zespolečenšovat čím dál tím větší okruh lidských aktivit. Děje se tak pod nejrůznějšími záminkami, které však mají jeden argument společný – vždy jde prý o tak významnou oblast, že jí nelze nezodpovědně ponechat volné hře…

Dvanáct let od pádu komunismu lidé stále rozhodují pouze o polovině svých příjmů. Stát je stále poskytovatelem zhruba poloviny služeb. Jedním ze statků poskytovaných státem a placeným z daní jsou silnice a dálnice. Státní provozování silnic s sebou nese negativní průvodní jevy státního vlastnictví – drahý provoz a nízkou kvalitu služeb ve srovnání s náklady a kvalitou služeb poskytovaných v soukromém sektoru. Konkrétně v případě…

Podle výroku Nejvyššího soudu je pan Zítko nevinen, protože se vydáním Mein Kampfu dopustil propagace již neživého hnutí. Hrůza, volají všichni, od komunistického poslance až po ministra vnitra. Podle tohoto precedentu nyní budou unikat spravedlnosti i ti nejhorší „náckové“. Nesmysl! Pominu ten fakt, že české právo nezná institut precedentu. Ovšem celá žaloba je naprosto nesmyslná. Proč nedovolit vydání knihy proto, že obsahuje rasovou a…

Nová kniha nakladatelství Barrister & Principal přináší originální a zajímavý pohled na život a dílo zřejmě nejznámějšího liberálního myslitele 20. století: Friedricha Augusta Hayeka. Tedy člověka, který svou prací nesmazatelně ovlivnil jak teoretickou ekonomii tak praktickou hospodářskou politiku následujících let. Kniha sama o sobě je zdařilou konstrukcí životopisných údajů, Hayekových autobiografických poznámek a částí rozhovorů…