Vážení přátelé individuální svobody, s blížícím se rokem 2003 se blíží již šestý ročník liberálního měsíčníku Laissez-Faire, měsíčníku, který hájí hodnoty osobní svobody, soukromého vlastnictví a minimálního státu. Existujeme již pět let, aniž bychom, na rozdíl od jiných „nezávislých“ periodik, využívali peníze získané státem od daňových poplatníků. Časopis Laissez-Faire si zasloužil existenci z vůle předplatitelů,…

Autor Pascal Lamy
Datum 12.12.2002

„Záruka co největší rozmanitosti výrobků znamená obohacení trhu, tudíž větší spokojenost občana unie. A to je jeden z našich cílů.“ Řekl 12. 12. 2002 komisař pro jednotný trh EU o plánu EU „ochraňovat“ místní speciality nejen v rámci Evropské unie, ale celosvětově s pomocí Světové obchodní organizace. Je jasné, že nastávají nové doby – není…

Autor Pavla Gomba
Datum 10.12.2014

„Cenou za členství v klubu ekonomicky vyspělých zemí je totiž mimo jiné i solidarita s těmi méně šťastnými.“ Napsala 10. 12.2002 v Hospodářských novinách Pavla Gamoba, výkonná ředitelka českého výboru UNICEF, o podílu ČR na humanitární pomoci africkým zemím po našem vstupu do EU. Měla paní výkonná ředitelka na mysli členství v té Evropské unii,…

Najdeme je snad v každém městě a kraji. Politici na všech úrovních do nich zaklínají své vize hospodářského rozvoje. Říkáme jim průmyslové zóny nebo také rozvojová území. Ve vlastnických vztazích k větším volným územím často panuje zmatek a navíc chybí inženýrské sítě. Kdokoliv se bude zajímat o realizaci podnikatelského záměru vyžadujícího nějakou stavbu na zelené louce, dá jistě za rozumných podmínek přednost území s jedním vlastníkem…

Investiční pobídky jsou mediálně oblíbeným bodem sváru mezi odpůrci a zastánci státní intervence v ekonomice. Je to způsobeno hlavně tím, že na jedné straně Czechinvest neúnavně v médiích prezentuje „své úspěchy“ (přilákaní investoři, obsazené průmyslové zóny, otevřené pobočky agentury), a že na druhé straně se medializují některé známé neúspěšné causy (například brněnský Flextronics) a řada osobností a skupin proti pobídkám protestuje. Liberální pro a proti…

Investiční pobídky jsou podle jejich obhájců účinnými nástroji pro snížení nezaměstnanosti, zvýšení ekonomického růstu a zvýšení „konkurenceschopnosti ekonomiky, s čímž oponenti nesouhlasí. Téměř nikdo však nepoukazuje na to, že i samotné cíle investičních pobídek (tj. snížení nezaměstnanosti, zvýšení ekonomického růstu a zvýšení „konkurenceschopnosti ekonomiky“) jsou nesmyslné a jejich sledování státem je nemorální, je zlem. Jsou-li samy cíle nesmyslné a nemravné, není důležité, zda nástroje, jež k…