Autor Marie Součková
Datum 18.11.2002

„Občané by už neměli nedůstojně běhat od jedné lékárny ke druhé, aby si mohli koupit levnější léky.“ Uvedla nový záměr zavést jednotné regulované ceny léků ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková (Profit, 18. 11. 2002). Již rok nemusíme nedůstojně pobíhat od trafiky k trafice a hledat nejlevnější cigarety, ale stále ještě musíme nedůstojně běhat od samoobsluhy…

Autor zástupce Evropské komise
Datum 16.11.2002

“Posunutí vstupního data je pro uchazeče výhodné. Sníží se tak jejich počáteční platby do rozpočtu EU” uvedl zástupce Evropské komise (citovaný MFD 16. 11. 2002) jako omluvu toho, že Evropská unie opět posunula předpokládaný termín přijetí kandidátů. Kdybychom vstoupili až v květnu, a ne k 1. lednu 2004, roční příspěvek České republiky do rozpočtu EU…

Autor Lubomír Zaorálek
Datum 14.10.2002

„Poslanci jsou dospělí a já se necítím, že bych jim měl říkat, co zde mají nebo nemají dělat.“ Takto se vyjádřil předseda Poslanecké sněmovny k návrhu zákazat konzumaci alkoholu ve sněmovně. Škoda jen, že podobně pan Zaorálek nesmýšlí i o všech ostatních občanech, kterým je zakazováno nejen požívání alkoholu při práci (tuto samozřejmost by si…

Nedávno proběhla všemi českými médii zcela nevyvážená vlna nadšení: v opakovaném referendu řekli irští občané ano Smlouvě z Nice a umožnili tak náš vstup do ráje, který pro mnoho českých žurnalistů představuje Evropská unie. Oslavné komentáře citující uspokojené výroky špiček evropské i domácí politiky nebyly narušeny ani signály z Holandska, Dánska a dalších států, které naznačovaly, že dosáhnutí konsenzu v otázce rozpočtu společné zemědělské politiky (CAP) bude…

Pravděpodobně v červnu příštího roku nás čeká referendum, ve kterém se budou občané moci vyslovit, zda si přejí či nepřejí, aby Česká republika vstoupila do Evropské unie. Pro zastánce svobody bude přitom podstatné zvážit, zda by vstup vedl ke zvýšení či k omezení svobody. Z liberálního hlediska by se jevilo jako nejvýhodnější mít volný přístup na trh EU, neplatit do a nepřijímat z…

Jaký je postoj liberálů k evropským integračním procesům? Není jim přirozeně cizí myšlenka Evropy bez hranic, Evropy, kde nebude třeba při cestě z jedné země do druhé mít pas, a v které se bude možné usadit, pracovat a podnikat v zemi dle svého výběru. Liberálové všemi silami podporují jakékoliv snahy o odstraňování bariér mezi státyEvropy, ale i mimo ně. Mezi odstraňováním bariér a…

Karel Čapek je v České republice doslova a do písmene fenomén. Má výsadní postavení mezi ostatními českými spisovateli, mysliteli a novináři. Pro mnoho lidí je symbolem idealizovaných poměrů první republiky a nedotknutelnou ikonou demokracie. Ve školách jsou studenti přednostně seznamováni s jeho dílem a je jim vtloukána představa Karla Čapka jako neohroženého bojovníka za lidskou svobodu. Je nezpochybnitelné, že Karel Čapek byl velmi dobrým literátem…