Autor Vladimír Špidla
Datum 02.02.2002

„Je to trik. Znamená to chudobu pro ty, kteří nebudou mít v životě štěstí a nebudou mít dost vysoké příjmy, aby si spořili.“ Varování Vladimíra Špidly před návrhem na zavedení kombinovaného penzijního systému, který počítá s určitým příspěvkem státu, ale ve kterém by z větší části odpovědnost za svůj život a za své stáří konečně…

Frustrace – to je dle tvrzení Marka Skousena v úvodu jeho knihy jeden z důvodů pro sepsání čtenářsky atraktivní a přehledné historie moderních ekonomických teorií. Jako student byl totiž silně zklamán nezáživným vysokoškolským kurzem na toto téma stejně jako nedostatkem kvalitních učebnic, které by historii ekonomie pojaly srozumitelným a čtivým způsobem. Doslova říká, že Paul…

Liberalismus je – dle původního a správného chápání – dějinnou obhajobou individuální svobody. Prosazuje vládu zákona a respekt k soukromému vlastnictví, stejně jako svobodnou výměnu statků a idejí. Odpor vůči cenzuře a státní kontrole ekonomiky je postaven na stejném principu svobody. Liberalismus je, jak již jméno napovídá, fundamentální víra v politický ideál, kde jednotlivci mohou svobodně prosazovat své cíle, svými vlastními cestami, pouze pod podmínkou, že tím…

V posledních letech máme možnost pozorovat nárůst nenávisti vůči jedné skupině obyvatel – menšině – a omezování jejích práv a svobod „demokratickou“ většinou. Skupina lidí, o které mluvím, není národnostní nebo náboženská minorita, jsou to kuřáci. Jsou to tedy lidé, které nespojuje nic jiného než to, že jedno z téměř nekonečného množství svobodných rozhodnutí, které za svůj život udělali, mají všichni společné. Rozhodnutí kouřit. Nic jiného…