Autor Václav Havel
Datum 05.08.2002

„Členství v EU znamená pro nás výzvu k prohlubování naší adaptability, k vynalézavosti a k přemýšlení o nových projektech. Je totiž všeobecně známo, že Evropská unie podpoří jen to, co je dobře vymyšleno,“ odpověděl prezident republiky Václav Havel v Hospodářských novinách 5. srpna 2002 na otázku, jak při cestách do krajů reaguje na obavy z…

Když 36 tisíc členů Asociace francouzských starostů vybralo korsickou krásku Laetitii Castovou, aby ztělesnila symbol republiky – francouzskou Marianne – v listopadu 1999, málo z nich tušilo, jak přesně touto volbou vystihli toho pravého ducha současné Francie. Dvacetiletá supermodelka, které se věnuje několik set internetových stránek pro dospělé, se proslavila ještě více, když vyšlo najevo, že se přestěhovala do Velké Británie, aby unikla demotivujícímu francouzskému…

 Je známou skutečností, že dnešní podobu nadnárodních struktur EU určoval v minulých desetiletích – více než cokoliv jiného – tzv. „francouzsko-německý“ sjednocovací motor. Politická mapa motivů a postojů Německa je České reprezentaci dostatečně známa, jsme si snad vědomi i potenciálních rizik – víme „na čem jsme.“ Francie, klíčový spolurozhodovatel evropské integrace i evropského rozšíření, stálý člen Rady bezpečnosti OSN, jaderná mocnost a jeden ze sedmi…

Francii jsem navštívil během letošního jara, zrovna v průběhu druhého kola prezidentských voleb. Dokonce jsem měl možnost být přítomen bouřlivé oslavě vítězství staronového prezidenta Jacquese Chiraca v chirakistickém štábu ve Štrasburku, sídle mimo jiné Evropského parlamentu a hlavním městě příhraničního kraje Alsace. Oslavy měly mírně hořký nádech – v kraji, který je druhým nejbohatším ve Francii, totiž nečekaně vysoko bodoval silně nacionalistický Jean-Marie Le Pen, pro…

Je jasné, že bude-li si to přát Česká republika a budou-li si to přát stávající členské státy Evropské unie, může Česká republika vstoupit do Evropské unie. Možnost vystoupení z Evropské unie je však méně jasná. Cílem tohoto článku je poukázat na možnosti a aspekty případného vystoupení členského státu z Evropské unie. 1. Ztráta národní suverenity Vstup do Evropské unie znamená vzdání se národní…