Americká filozofka-spisovatelka Ayn Randová (1905–1982) se zapsala do vědomí miliónů čtenářů prostřednictvím hrdinů svých románů. Svou filozofii však nestihla zpracovat do jednoho komplexního a systematického pojednání. Tohoto úkolu se ujal dr. Leonard Peikoff, její intelektuální dědic, filozof, který objektivismu zasvětil celý svůj život. Výsledkem jeho úsilí je Objektivismus: Filozofie Ayn Randové, kniha, která poprvé zpřístupňuje…

Před 20 lety, 6. března 1982, zemřela v New Yorku americká spisovatelka a filozofka ruského původu Ayn Randová. Byla jednou z nejoriginálnějších osobností 20. století, zakladatelkou objektivistické filozofie, kolem níž se ještě za jejího života vytvořil obdivný a vlivný kult a názorová škola, přetrvávající dodnes. Původní jméno Ayn Randové dnes neuvádí ani domovská stránka jejího Ayn Rand Institute. Narodila se v roce 1905 v…

„Žádný tvůrce není hnán touhou sloužit bližnímu svému…“ Howard Roark z knihy Ayn Randové Zdroj   Ayn Randová, autorka oslavovaného díla „Capitalism: The Unknown Idea“, je všeobecně oceňována jako významná myslitelka tržního kapitalismu, vášnivá zastánkyně rozumu, individualismu a racionálního sebezájmu. Je zde mnoho věcí, které by měly být v díle Ayn Randové vyzdviženy, zvláště pak její nekompromisní obrana svobody a neúprosný…

Ve svém slavném projevu „Filozofie: kdo ji potřebuje“ předneseném v americké vojenské akademii West Point v roce 1974 vysvětlovala Ayn Randová nesmírnou důležitost filozofie. Na závěr uvedla: „Nedala jsem si dnes večer za úkol získat vás pro svou filozofii, nýbrž pro filozofii jako takovou. … Jsem přesvědčena, že pokud si uvědomíte důležitost filozofie a potřeby jejího kritického zkoumání, dospějete k tomu, že přijmete právěmoji…

Vážení čtenáři, Magazín pro liberální smýšlení Laissez-Faire prošel na přelomu roku 2001/2002 jistými změnami, jejichž výsledek držíte právě v ruce. Nejedná se o žádné zásadní, principielní či snad názorové změny, jde pouze o několik drobných oživení. Hlavní účel Laissez-Faire – uveřejňování původních českých liberálních textů a překladů kvalitních zahraničních článků – zůstává nezměněn. Stejně tak…