Vážení přátelé individuální svobody, s blížícím se rokem 2003 se blíží již šestý ročník liberálního měsíčníku Laissez-Faire, měsíčníku, který hájí hodnoty osobní svobody, soukromého vlastnictví a minimálního státu. Existujeme již pět let, aniž bychom, na rozdíl od jiných „nezávislých“ periodik, využívali peníze získané státem od daňových poplatníků. Časopis Laissez-Faire si zasloužil existenci z vůle předplatitelů,…

Autor Pascal Lamy
Datum 12.12.2002

„Záruka co největší rozmanitosti výrobků znamená obohacení trhu, tudíž větší spokojenost občana unie. A to je jeden z našich cílů.“ Řekl 12. 12. 2002 komisař pro jednotný trh EU o plánu EU „ochraňovat“ místní speciality nejen v rámci Evropské unie, ale celosvětově s pomocí Světové obchodní organizace. Je jasné, že nastávají nové doby – není…

Autor Pavla Gomba
Datum 10.12.2014

„Cenou za členství v klubu ekonomicky vyspělých zemí je totiž mimo jiné i solidarita s těmi méně šťastnými.“ Napsala 10. 12.2002 v Hospodářských novinách Pavla Gamoba, výkonná ředitelka českého výboru UNICEF, o podílu ČR na humanitární pomoci africkým zemím po našem vstupu do EU. Měla paní výkonná ředitelka na mysli členství v té Evropské unii,…

Najdeme je snad v každém městě a kraji. Politici na všech úrovních do nich zaklínají své vize hospodářského rozvoje. Říkáme jim průmyslové zóny nebo také rozvojová území. Ve vlastnických vztazích k větším volným územím často panuje zmatek a navíc chybí inženýrské sítě. Kdokoliv se bude zajímat o realizaci podnikatelského záměru vyžadujícího nějakou stavbu na zelené louce, dá jistě za rozumných podmínek přednost území s jedním vlastníkem…

Investiční pobídky jsou mediálně oblíbeným bodem sváru mezi odpůrci a zastánci státní intervence v ekonomice. Je to způsobeno hlavně tím, že na jedné straně Czechinvest neúnavně v médiích prezentuje „své úspěchy“ (přilákaní investoři, obsazené průmyslové zóny, otevřené pobočky agentury), a že na druhé straně se medializují některé známé neúspěšné causy (například brněnský Flextronics) a řada osobností a skupin proti pobídkám protestuje. Liberální pro a proti…

Investiční pobídky jsou podle jejich obhájců účinnými nástroji pro snížení nezaměstnanosti, zvýšení ekonomického růstu a zvýšení „konkurenceschopnosti ekonomiky, s čímž oponenti nesouhlasí. Téměř nikdo však nepoukazuje na to, že i samotné cíle investičních pobídek (tj. snížení nezaměstnanosti, zvýšení ekonomického růstu a zvýšení „konkurenceschopnosti ekonomiky“) jsou nesmyslné a jejich sledování státem je nemorální, je zlem. Jsou-li samy cíle nesmyslné a nemravné, není důležité, zda nástroje, jež k…

Autor Marie Součková
Datum 18.11.2002

„Občané by už neměli nedůstojně běhat od jedné lékárny ke druhé, aby si mohli koupit levnější léky.“ Uvedla nový záměr zavést jednotné regulované ceny léků ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková (Profit, 18. 11. 2002). Již rok nemusíme nedůstojně pobíhat od trafiky k trafice a hledat nejlevnější cigarety, ale stále ještě musíme nedůstojně běhat od samoobsluhy…

Autor zástupce Evropské komise
Datum 16.11.2002

“Posunutí vstupního data je pro uchazeče výhodné. Sníží se tak jejich počáteční platby do rozpočtu EU” uvedl zástupce Evropské komise (citovaný MFD 16. 11. 2002) jako omluvu toho, že Evropská unie opět posunula předpokládaný termín přijetí kandidátů. Kdybychom vstoupili až v květnu, a ne k 1. lednu 2004, roční příspěvek České republiky do rozpočtu EU…

Autor Lubomír Zaorálek
Datum 14.10.2002

„Poslanci jsou dospělí a já se necítím, že bych jim měl říkat, co zde mají nebo nemají dělat.“ Takto se vyjádřil předseda Poslanecké sněmovny k návrhu zákazat konzumaci alkoholu ve sněmovně. Škoda jen, že podobně pan Zaorálek nesmýšlí i o všech ostatních občanech, kterým je zakazováno nejen požívání alkoholu při práci (tuto samozřejmost by si…

Nedávno proběhla všemi českými médii zcela nevyvážená vlna nadšení: v opakovaném referendu řekli irští občané ano Smlouvě z Nice a umožnili tak náš vstup do ráje, který pro mnoho českých žurnalistů představuje Evropská unie. Oslavné komentáře citující uspokojené výroky špiček evropské i domácí politiky nebyly narušeny ani signály z Holandska, Dánska a dalších států, které naznačovaly, že dosáhnutí konsenzu v otázce rozpočtu společné zemědělské politiky (CAP) bude…