Ekonomické procesy a politická opatření lze posuzovat rovněž z hlediska matematické teorie – teorie her, jejímž autorem je slavný matematik John von Neumann, narozený před sto lety v Budapešti. V teorii her se rozlišují dva základní druhy her: Hry s nulovým součtem. Ve hře s nulovým součtem je vždy zisk jednoho hráče kompenzován ztrátou druhého…

…Je globalizace jakási nespoutaná přírodní síla zuřící slepě kolem nás? Symbolem protestu zejména mladych lidí se staly Götheborg, Seattle a Janov. …Mám na mysli mnoho těch aktivních lidí z náboženskcých skupin nebo skupin zastávajících se třetího světa, kteří mají strach z nekontrolované vlády mezinárodních finančních trhů a velkých koncernů a kteří podporují věc globální spravedlnosti…

Co se vám vybaví, když se řekne „proces rozšíření na Východ“? Boj utlačovaných národů usilujících o zařazení zpátky mezi vyspělý kapitalistický svět? Konec trabantů a front na chleba? Odstranění řízeného hospodářství, rozprodej velkých státních podniků a snižování obchodních bariér? Zhruba to se vždycky vybavilo mě. Pak jsem se ale v roce 1999 stal členem výboru…

Jedním z nejčastějších argumentů eurooptimistů v jejich proevropské propagandě je tvrzení, že právě evropská integrace a Evropská unie jsou cestou, jak našemu kontinentu zajistit stabilitu a trvalé překonání starých národních antagonismů, které stály za válečnými katastrofami minulého století. Ve své polemice s tímto všeobecně rozšířeným názorem se nechci ani tak soustředit na skutečnost, že stabilita…

Každý asi bude souhlasit s tím, že konkurence je obecně dobrá (i když své vlastní konkurenty bychom nejraději na trhu neviděli). Těm, kteří na trhu nakupují, dává konkurence svobodu volby. Ty, kteří na trhu nabízejí své služby, konkurence motivuje k poskytování stále lepších služeb a neumožňuje jim mít přemrštěné ceny. Důsledkem působení konkurence je růst…

Svobodný kapitalismus a Amerika mají nepřátele i v Evropě Útok na Spojené státy byl krutým projevem nenávisti vůči úspěšnosti svobody a kapitalismu oproti bídě slepé víry a nesvobody. Naštěstí, svoboda je z podstaty vždy odměněna hospodářskou převahou, a tak Spojené státy zcela jistě nad nepřáteli zvítězí. Amerika a svobodný kapitalismus ovšem nemají nepřátele jen mezi…

Šedý autobus zastavuje před velkolepou železnou bránou londýnského hřbitova Highgate. Skupina návštěvníků z Čínské Iidové republiky se nedočkavě tlačí ven uctít památku svého mistra. „Vstupné jedna libra prosím“ – zastavuje je žena u brány. Hřbitov je v bezvadném stavu. O Marxův hrob je vzorně pečováno, dvě ženy denně Ieští jeho bustu. Karel Marx, slavný německý…

Hernando de Soto, jehož kniha The Other Path vzbudila před deseti lety velkou pozornost a stala se bestsellerem nejen na americkém kontinentu, nyní přicházi s výsledkem svých rozsáhlých a dlouhodobých výzkumů v zemích Třetího světa a pokouší se objasnit příčiny jejich nynějšího stavu v kontrastu k zemím vyspělého Západu. Nosnou konstrukci díla definuje hned podtitul:…

Laissez faire – nechte konat! – Aby nedošlo k nedorozumění, uvádím hned na začátku, že zde hovořím o konání věcí poctivých; stát je totiž zřízen právě proto, aby bránil v konání věcí nepoctivých. Jestliže si toto uvědomíme a vezmeme v úvahu nevinné činnosti samy o sobě, jako je práce, směna, vzdělávání, sdružování, bankovnictví atd., vidíme,…

Ničení strojů a zakazování dovozu cizího zboží – to jsou dva požadavky vycházející ze stejné doktríny. Tedy lidé, kteří sice tleskají velkým vynálezům, avšak souhlasí s protekcionismem, jsou značně nekonzistentní. Co vytýkají svobodnému obchodu? Dávají mu za vinu, že nechává cizince, kteří jsou buď dovednější než my nebo žijí v příhodnějších podmínkách než my, vyrábět…