Někteří občané se podle průzkumu mínění obávaji zneužití informací, které státu poskytnou při „Sčítání pro třetí tisíciletí“. Jenže sčítání se provádí právě za účelem zneužití získaných informací! Sociologové je zneužijí k malování grafů o nárůstu počtu aut a politici k úvahám o nových sociálně inženýrských projektech. Jaká by asi byla odpověď na otázku: Domníváte se,…

Po pádu komunismu to skoro vypadalo, že demokracie a tržní ekonomika triumfuje jako definitivní model uspořádání společností. Dnes se ale heslo Zpět do Evropy pro mnohé huráevropany z řad levicových intelektuálů pomalu přetavuje do hesla Zpět do socialismu. Evropská unie je pro mnohé naplňováním snu o ideální společnosti. Lev Trockij v knize Zrazená revoluce napsal,…

Laureát Nobelovy ceny za ekonomii Robert Mundell definoval Optimální měnovou oblast jako oblast, kde se vyplatí mít jednotnou měnu. Podle této teorie je racionální, aby na daném území byla zavedena jednotná měna, pokud existuje mobilita výrobních faktorů – pracovní síla se může volně přesouvat a mzdy jsou flexibilní. Pokud určitá oblast není takto homogenní, měly…

Koncept „komparativní výhody“ patří mezi nejvýznamnější objevy ekonomické vědy. Veřejné diskuse o zahraničním obchodu se mu však přes jeho jednoduchost nedaří ovlivnit. Každý přece „ví“, že nemůžeme soutěžit se zeměmi, které mají levnou pracovní sílu – pokud bychom měli s nimi volný obchod, buď by se snížily mzdy nebo by mnoho lidí ztratilo práci. Jak…

Jaká je nejvznešenější lidská motivace? Leckdo by mohl být v pokušení odpovědět: dobročinnost, láska k bližnímu, nebo – v moderním politicky korektním slovníku – přispívání na neziskové aktivity a vnímání problémů druhých. Ve své knize píšu, že jde vskutku o šlechetné motivace, které však blednou ve srovnání s jednou mnohem účinnější motivací lidského konání. Pro…