Matt Ridley byl při studiu zoologie na Oxfordu žákem Richarda Dawkinse (viz recenze Richard Dawkins: Sobecký gen, LF březen 2000). Vedle zoologie se zabývá psaním vědecky populárních článků pro The Economist a pro Daily Telegraph a Sunday Telegraph. Ridley ve své knize hledá „evoluční základy a zákonitosti nesobeckého jednání člověka“. Dokládá, že principy společenského chování…

Bývalý prezident Clinton se zasazoval o zamezení rasové profilace (racial profiling) a nařídil federálním vyšetřovacím úřadům zahájit v této věci šetření. Al Gore při volební kampani sliboval, že bude-li zvolen, jeho prioritou bude právě ukončení praxe rasové profilace u policie. Guvernér New Jersey Christie Todd Whitman odvolal policejního superintendanta Carla Williamse po té, co tento…

Jako dítě jsem si myslel, že svědkové mají při svatebním obřadu dosvědčit úřadům pravost a solidnost vztahu snoubenců. Teprve mnohem později jsem se dozvěděl, že mají učinit něco ještě mnohem neočekávanějšího – dosvědčit státu, že k uzavření manželství došlo. Vzácně si stát volá svědky k dosvědčení zákonnosti postupu (v trestním řízení např.), ale pokud jde…

Ekonomické procesy a politická opatření lze posuzovat rovněž z hlediska matematické teorie – teorie her, jejímž autorem je slavný matematik John von Neumann, narozený před sto lety v Budapešti. V teorii her se rozlišují dva základní druhy her: Hry s nulovým součtem. Ve hře s nulovým součtem je vždy zisk jednoho hráče kompenzován ztrátou druhého…