V hlavách mnoha evropských politiků převládá “manažerské” myšlení; chtějí “maximalizovat HDP”, investovat, ovládat. Proto se autor důkladně věnuje otázce, co je stát. “Stát je veřejná entita založená na právu, a nikoli podnik, který se řídí manažerskými rozhodnutími”. Podrobně se autor zabývá rozdělením politického vlivu ve federalizované Evropě a konceptem státní suverenity. “Jestliže ústava nějakého státu…

Evropská unie přistupuje k dalšímu významnému kroku v hospodářsko-politické integraci – k zavedení jednotné měny euro. Mnoho bylo již napsáno o výhodách eura. Každému občanovi je srozumitelné, že ušetří na směnárenských poplatcích při svých cestách do ciziny; každému obchodníkovi je jasné, že společná měna jej zbaví starostí o měnové výkyvy při obchodování s evropskými partnery….

Běžný občan EU příliš nechápal, proč by měl přijít o svoji národní měnu a zvykat si na celoevropské euro. V masivní kampani proto EU zdůrazňovala, že hlavní výhoda eura bude spočívat v úspoře za poplatky při výměně jedné měny za druhou. Počet směnárenských výměn však v EU hraje marginální roli. Když se cestuje do ciziny,…