J. Michaels definoval sekvenci několika kroků, které umožňují uvést téma na první strany novin a do ohniska politické diskuse. Ríká jim apokalyptický stroj či intelektuálova apokalyptická kaskáda. Vytvoř problém a definuj jej jako apokalypsu Prezentuj svou vizi ve vědeckých termínech a snaž se přesvědčit laiky, že tento pohled sdílí naprostá většina vědců v daném oboru…

Ekonomické uspořádání hraje při podpoře svobodné společnosti dvojí úlohu: na jedné straně tvoří samo svobodné ekonomické uspořádání součást široce chápané svobody, takže ekonomická svoboda je cíl sám o sobě; na straně druhé ekonomická svoboda je nepostradatelným prostředkem k dosažení svobody politické. Vzhledem k tomu, že intelektuálové jsou silně zaujati proti uznání důležitosti především tohoto aspektu…

U státní televize z podstaty stále hrozí, že bude nástrojem určité politicko-názorové skupiny. Vždy bude také existovat jiná, nespokojená skupina, která bude mít pocit, že jí je dáván ve státní televizi nepřiměřeně malý prostor, že vysílání je příliš nevyvážené, jednostranné. Přesto, nebo právě proto, je jedním z často kladených požadavků na veřejnoprávní televizi názorová vyváženost…

Nabídka a poptávka milionů lidí dnes a denně rozhoduje o tom, co se bude vyrábět a co v konkurenci neobstojí a zanikne. Podnikání je velké riziko, ve kterém jste neúprosně konfrontováni s korunovými „hlasy“ zákazníků, kteří bez slitování volí levnější a kvalitnější výrobky. Podnikatelé, kteří špatně odhadnou situaci na trhu, jsou nuceni své plány přehodnotit…