„Keynes… Sayův zákon nepochopil a zkreslil… A tato dezinterpretace je nejživějším Keynesovým odkazem, od kterého se odvíjí pokřivení ekonomické teorie přetrvávající až do dnešních dnů.“ Steven Kates1 Australský ekonom Steven Kates napsal nedávno knihu Sayův zákon a keynesiánská revoluce. V ní tvrdí, že Keynes, aby způsobil v ekonomii revoluci, musel vytvořit strašáka. Tím strašákem byl…

Od ledna příštího roku společná evropská měna euro definitivně nahradí národní měny zemí Evropské měnové unie. Národní banky postoupí Evropské centrální bance svá aktiva (vládní dluhopisy a devizové rezervy) a občanům vymění národní peníze za euro. Bankovky stažené z oběhu se stanou pouhým papírem na spálení a mince kovem na přetavení. Mluví-li se o výhodách…

Postavení emisních bank bylo a je v různých zemích různé. Obvykle se vedou diskuse o míře nezávislosti centrální banky na vládě. Těžko bychom asi hledali zemi, kde lze hovořit o absolutní nezávislosti nebo o absolutní kontrole centrální banky vládou. Cílem tohoto příspěvku je vymezit krajní modely postavení emisní banky a ukázat, že nejčastěji diskutované alternativy…