Clo je státem uložený trest za troufalost, které se jedinec dopustil vůči domácím výrobcům tím, že si koupil zboží v cizině. Je to omezování smluvní svobody jednotlivce. Sympatii proto musí vyvolávat jakékoli zvětšování prostoru, kde státní moc nemluví do uzavírání smluv o koupi zboží. Takovým prostorem mají být i Evropská společenství, kde platí Smlouva ES…

V platnost vstupuje nový zákon na ochranu hospodářské soutěže. Je to zákon, který reguluje, zakazuje a přísně trestá některé formy konkurence, jako např. spojování firem, stanovování „nepřiměřeně nízkých“ nebo „nepřiměřeně vysokých“ cen. Protože šlo o zákon „nezbytný k našemu vstupu do Evropské unie“, hlasovali pro něj všichni poslanci Sociální demokracie, Unie svobody, lidovců a ODS….

Ženy jsou diskriminovány na trhu práce. Žena má po ukončení studia menší šanci na získání jejímu vzdělání odpovídajícího zaměstnání. Téměř všechny ženy a někteří muži si myslí, že tento stav by se měl změnit, protože se jedná o neodůvodněnou diskriminaci. Žena jenom proto, že je ženou, má horší postavení na trhu práce než muž. Stejně…

Sociální politika patří mezi nejvíce zastávané zásahy státu a spotřebovává významnou část vládních výdajů. Efektivnost státní sociální podpory přitom lze ilustrovat následující nadsázkou: Jak zařídit, aby každý občan dostal sociální příspěvek 500 korun? Vyberte od každého v průměru 1000 korun a vybranou částku rozdělte rovným dílem. Administrativní náklady jsou ovšem zanedbatelné ve srovnání se škodami,…