Šedý autobus zastavuje před velkolepou železnou bránou londýnského hřbitova Highgate. Skupina návštěvníků z Čínské Iidové republiky se nedočkavě tlačí ven uctít památku svého mistra. „Vstupné jedna libra prosím“ – zastavuje je žena u brány. Hřbitov je v bezvadném stavu. O Marxův hrob je vzorně pečováno, dvě ženy denně Ieští jeho bustu. Karel Marx, slavný německý…

Hernando de Soto, jehož kniha The Other Path vzbudila před deseti lety velkou pozornost a stala se bestsellerem nejen na americkém kontinentu, nyní přicházi s výsledkem svých rozsáhlých a dlouhodobých výzkumů v zemích Třetího světa a pokouší se objasnit příčiny jejich nynějšího stavu v kontrastu k zemím vyspělého Západu. Nosnou konstrukci díla definuje hned podtitul:…

Laissez faire – nechte konat! – Aby nedošlo k nedorozumění, uvádím hned na začátku, že zde hovořím o konání věcí poctivých; stát je totiž zřízen právě proto, aby bránil v konání věcí nepoctivých. Jestliže si toto uvědomíme a vezmeme v úvahu nevinné činnosti samy o sobě, jako je práce, směna, vzdělávání, sdružování, bankovnictví atd., vidíme,…

Ničení strojů a zakazování dovozu cizího zboží – to jsou dva požadavky vycházející ze stejné doktríny. Tedy lidé, kteří sice tleskají velkým vynálezům, avšak souhlasí s protekcionismem, jsou značně nekonzistentní. Co vytýkají svobodnému obchodu? Dávají mu za vinu, že nechává cizince, kteří jsou buď dovednější než my nebo žijí v příhodnějších podmínkách než my, vyrábět…