Radikální odpůrci „ekonomické globalizace“ se chystají v Praze protestovat proti volnému obchodu, proti chudobě třetího světa, demonstrovat za odpuštění dluhů. Přidají se k nim ekologisté, obhájci „práv“ zvířat, anarchisté a zastánci alternativních způsobů soužití všeho druhu. Chtějí společně také protestovat proti politice Mezinárodního měnového fondu, který omylem považují za kapitalistickou instituci. Ve skutečnosti však k…

Sdružení za etické zacházení se zvířaty (PETA) nedávno protestovalo proti pořadu CBS „Boj o přežití“ (Survivor). Co že strašného soutěžící v tomto televizním pořadu spáchali? Zabíjeli a jedli krysy. „Krysy mají práva!“, prohlašovali aktivisté PETA. Soutěžící v boji o přežití na opuštěném ostrově Palau Tiga se opovážili lovit, zabíjet, péct a jíst to, co většina…

Používání politických nálepek „levice“ a „pravice“ je možná v dnešních médiích populární, existuje ale několik důvodů, které ukazují, že takováto dichotomie je falešným a zavádějícím vodítkem politické a ekonomické filosofie. Implikuje totiž, že „levice“ je stejně extrémní jako „pravice“, zatímco „střední cesta“ prý představuje umírněnou vyváženou pozici. Takové pojetí, v němž je každý jednotlivec zařazen…