Někteří takzvaní liberálové říkají: Pokud nebude zákonem nařízena „převoditelnost čísla“, nepůjde v telekomunikacích o skutečnou liberalizaci. Vždyť každý, kdo by pak přešel k jinému operátorovi, musel by měnit telefonní číslo a musel by si tím pádem tisknout nové vizitky a dávat nové inzeráty do Zlatých stránek! Donedávna nikoho nenapadlo nařizovat něco podobného v mobilní komunikaci….

Dnes, kdy existují křesťanské odbory a jediná křesťanská strana je z minulosti známa nejvíce podporou lobbyistických skupin a nafukováním státního rozpočtu, je obtížné přesvědčit někoho o tom, že křesťané jsou pro svobodné tržní hospodářství a programově odmítají socialismus. Bez ohledu na to, že myšlenky reformátora Jana Kalvína daly vzniknout kapitalistické společnosti a papež Lev XIII….

JE-LI ŘEČ O CÍRKVÍCH a o tržních principech, nelze se nezmínit o chicagském ekonomovi a nositeli Nobelovy ceny Gary S. Beckerovi. Říká se, že na vše nelze aplikovat ekonomické principy nabídky a poptávky, něco za něco, apod., že minimálně takové věci jako láska či pomoc bližnímu do rámce ekonomického chování nespadají. Becker proto aplikováním konceptu…