Ve Francii vešel v platnost zákon, ktery zavádí povinnost, aby kandidátní listiny obsahovaly stejný počet kandidátů mužského a ženského pohlaví, přičemž i pořadí kandidátů musí být vyvážené. Nedivme se, až za pár let takové pravidlo přijme celá Evropská unie a až půjde ještě dál. Jednou budou muset kandidátní listiny obsahovat čtyři procenta homosexuálů, podíly vozíčkářů,…

Charakter tržního procesu systematicky vyplývá – z hlediska rakouské ekonomické školy – ze souhry jednání mnoha lidí-podnikatelů. Podnikání znamená využívání představivosti a tvořivosti ve snaze nalézt a využít tržní ziskové příležitosti (které vznikají na základě limitace předchozích podnikatelských vizí). Ceny a množství zboží nabízeného k prodeji tíhnou výsledkem této souhry realizace vizí systematicky směrem ke…

Patent je nástroj, kterým stát vytváří zvláštní druh vlastnictví – vlastnictví k myšlence jak řešit určitý technický problém. Myšlenka se na rozdíl od hmotných věcí rozprostírá po celém prostoru, kde se takové vlastnictví uznává, tedy po celém území státu, kde byl patent udělen. Majitel patentu se tak jako výlučný uživatel takové myšlenky (s drobnými výhradami,…

Příznivci společnosti založené na vládě spolků, jíž se někdy u nás dává nevinné označení Občanská společnost, mohou mít radost. Nový Zákon o autorském právu (121/2000 Sb.) dává vybraným občanským sdružením nevídané pravomoci. Ve jménu harmonizace s právem Evropské unie se do našeho právního řádu dostává norma hrubě pošlapávající principy právního státu. Platí vám zákazníci málo?…