Je neuvěřitelné, jak nešetrně se dnes v mnohých veřejných diskusích zachází s pojmem extremismus a především s nejrozličnějšími adjektivy, které se k tomuto termínu připojují. Lehkovážnost takového počínání zaráží zvláště na konci 20. století, které bylo svědkem dlouholetých krutých vlád mnohých skutečných extrémistů. Dalo by se tedy očekávat, že existuje široce sdílená představa o tom,…

Německý ministr zahraničí Joschka Fischer se sotva mohl vyjádřit jasněji. Poté co Evropská unie oznámila, že přeruší diplomatické styky s Rakouskem, jestliže do vlády vstoupí Strana svobody Jörga Haidera, uvedl: „My a naši partneři nemůžeme připustit, aby se strana s protievropským programem dostala do postavení, odkud by mohla blokovat další evropskou integraci.“ Jeho slova byla…

Ve světle násilných protestů ultralevicových skupin proti existenci Světové banky se většina veřejnosti staví na její stranu. Kritika Světové banky však může vycházet i z liberálních pozic. Banka úředníků Světová banka není soukromá instituce, která by se snažila zhodnocovat investice vkladatelů a akcionářů. Je to instituce veřejná, která za peníze daňových poplatníků plní politická zadání….

Lidé běžně říkají skutečné hlouposti. Jakoby se téměř zbláznili nebo přinejmenším ignorovali prostá fakta. Jako třeba:Násilím se nic nezmůže! Je přitom zjevné, že násilí je velmi efektivní způsob, jak něčeho dosáhnout. Podívejme se na pár příkladů. V roce 1776 se násilím rozhodlo, zda 13 amerických kolonií nabude nezávislost, nebo zůstane podmaněno králi Jiřímu. V r….

Snížit daně! To je nejčastější požadavek na každou vládu kdekoli na světě v kterékoli době. Není divu. Vezměme si třeba situaci u nás. V peněžence zůstane českým občanům jen málo víc než polovina peněz, které svou prací vydělají, zatímco téměř celou druhou polovinu odevzdají eráru, který ji pak rozdělí tam, kam on sám uzná za…