Pod autorským vedením nestárnoucího Františka Vencovského byl na sklonku minulého roku dokončen a publikován mimořádný projekt. Takto rozsáhlá monografie o dějinách bankovnictví na územÍ českých zemí nemá totiž v domácí literatuře obdoby. Je zajímavé, jak připomíná sám hlavní autor a editor, že máme k dispozici mnohem více odborných publikací o dějinách samotných platidel, než o…

Peníze jako takové nejsou předmětem obchodu, jsou jen nástrojem, který se lidé dohodli používat, aby si usnadnili směnu různých statků. Nejsou článkem v soukolí obchodu – jsou olejem, který tomuto soukolí umožňuje hladký a plynulý chod. Ať si vezmeme jakýkoliv stát, je zřejmé, že na tom, zda chová menší či větší množství peněz, vůbec nezáleží,…

Evropská Unie je velmi často mylně označována za velmi liberální. Ačkoliv se v procesu uvolňování trhu udělalo v tomto směru za několik posledních deseti let řada významných kroků, nelze ani zdaleka hovořit o trhu volném. Typickým příkladem oblasti, které se odbourávání státních zásahů příliš nedotklo, je bydlením. Mnoho odborníků se naopak shoduje na tom, že…

Autor Pavel Štěpánek
Datum 01.01.2000

„Egoistický zájem, který se ne vždy kryje s objektivizovaným makroekonomickým či měnovým rozhodnutím, nevyváží ani dostatek informací.“ Člen Bankovní rady České národní banky Pavel Štepánek na námitku redaktora Hospodářských novin, že si podniky stěžují na vysoké úrokové sazby a že ČNB dává veřejnosti málo informací o tom, co dělá. Konečně tedy víme, co Česká národní…