Samozřejmě Karel Havlíček tímto způsobem žádný politologický výkladový slovník nevytvořil, opět se jedná o vybrané části z jeho článků (STRANY POLITICKÉ. Slovan 2. října 1850; KOMUNISMUS. Slovan 26. června 1850). Nešlo však odolat pokušení takovýto slovníček sestavit. Pod pojmem strana si ale nesmíme představovat „klasickou“ stranu moderního typu, spíše původní význam slova „stranit“, tj. zastávat…

Francouzský myslitel a politik Alexis de Tocqueville (1805-1859), se proslavil zejména knihou postřehů Demokracie v Americe, která je dodnes považována za nejucelenější a nejtrefnější dílo o společnosti Spojených států očima cizince. Tocqueville procestoval řadu dalších evropských i neevropských zemí a všude prokázal výjimečnou schopnost rychle proniknout do problémů určujících život dané společnosti, analyzovat je a…

Není nic běžnějšího, než že stát, který učinil určité hospodářské pokroky, nehledí na pokrok svých sousedů jinak než podezřívavě a všechny státy, se kterými obchoduje, má za své soupeře, předpokládaje, že žádný stát nemůže bohatnout jinak než na jeho úkor. V rozporu s tímto krátkozrakým a škodlivým názorem si troufám tvrdit, že růst bohatství a…

 Již několik desetiletí populační katastrofisté předvídají masivní hladovění po celém světě. Populační fond Spojených národů nedávno vydal zprávu „Stav světové populace v roce 1999“, ve které se praví, že „světová populace vykazuje dnes za celou dobu sledování nejlepší zdraví u dětí až po staré lidi.“ V jedné tiskové zprávě OSN uznává, že „dnes se dostatečně…

I tak by se daly přeložit výroky některých politiků, kteří hovoří o bezpodmínečné nutnosti subvencí směřovaných do zemědělství, o revitalizaci podniků a dalších budovatelských plánech hrazených nikoliv svou vlastní činností, ale z kapes daňových poplatníků, kteří se zatím vždy nechali přesvědčit, že právě tento způsob je ten nejlepší. Vzhledem k tomu, že o budoucnosti případně…

Český stát přestal dotovat zemědělce a přestal bránit dovozu produkce (i dotované) z jiných zemí, tedy i z EU. Češi hodují za peníze daňových poplatníků z dotujících států. Ceny potravin jsou směšně nízké. Peníze, které dříve Češi utráceli za potraviny, mohou teď utrácet za něco jiného – cestování, kulturu, auta, vzdělání, bydlení, oblečení, pojistky, dobročinnost…